Kaczyńscy katolicy żydowskiego pochodzenia?

Kim są Kaczyńscy? Przywódcy katolicko- prawicowego ugrupowania, którzy z pochodzenia są żydami. Co ukrywają ludzie, których ideologie ogłupiły naród? Kolaboranci od „Okrągłego Stołu” jedni z uczestników postsowieckiej żydokomunistycznej zmowy.

Żydowski rodowód braci Kaczyńskich

Ojcem braci Kaczyńskich był Rajmund Kaczyński. Bracia Kaczyńscy twierdzą, iż przodkowie ich ojca po mieczu byli wysokimi oficerami cesarskimi. Oznacza to, iż ojciec braci Kaczyńskich nie był Polakiem- do połowy XIX w. obowiązywał cesarski ukaz, który zakazywał piastowania wysokich urzędów przez osoby wyznania Rzymsko- Katolickiego czy żydów wyznania mojżeszowego. Imię Rajmund wskazuje jednoznacznie, iż był on żydem wyznania ewangelickiego. W tym okresie zarówno w Polsce jak i na wschodzi europy było bardzo wielu haskalizowanych żydów.

Jarosław Kaczyński

Haskalizowani żydzi byli przenoszeni do kolonizowania południowych zagrabionych części cesarstwa rosyjskiego do stworzenia „Nowej Rosji”. Nazwiska Żydów były zmieniane na bardziej rosyjskie m.in. matka Rajmunda Kaczyńskiego z domu Świątkowska po „nowemu” nazywała się „Sviatkowska”. Wszystkie zmiany nazwisk na bardziej rosyjskie można potwierdzić np: w bazie genealogicznej jewishgen.org. Naturalnie przodkowie po stronie Rajmunda np: matka jego ojca również posiadała korzenie żydowskie.

Ojciec Rajmunda Kaczyńskiego około 1922 ożenił się z Żydówką z Odessy. Dziadek braci Kaczyńskich był w tym czasie kolejarzem w okolicach Grajewa. Żydzi z rejonu Rygii czy Talinna, aby dostać się do warszawy musieli przejechać przez Grajewo. Byłą to jedna z dróg, którą był organizowany przemyt Żydów z Rosji. Przemyt najczęściej organizowały żydowskie agencje z Wielkiej Brytanii czy USA, a centralą tych agencji była Łódź.
Bracia Kaczyńscy sami potwierdzili fakt iż ich babka Franciszka Kaczyńska po przeniesieniu na Podlesie zajmowała się prowadzeniem agencji nieruchomości. Co potwierdzone jest np; w książce telefonicznej zachowanej z tamtych czasów.

Lech Kaczyński

Rajmund Kaczyński ożenił się z urodzoną w 1926 Jadwigą z domu Jasiewicz. Jej braćmi stryjecznymi byli Adam i Jerzy Szydłowscy. Adam Szydłowski jest przewodniczącym Zagłębiańskiego Centrum Kultury Żydowskiej. Ojciec Adam i Jerzy Szydłowskich czy stryj matki braci Kaczyńskich zginął w Mauthausen.
Aleksander Jasiewicz w czasie wojny pracował w zakładach Starachowickich był tam inżynierem. Niestety prawdopodobnym jest, iż został wywieziony z zakładów Starachowickich jako jeden z 1000 pracowników do obozu koncentracyjnego. Jego rodzina ukrywała się w tym czasie w leśniczówce.

Rozpatrując genealogię Aleksandra Jasiewicza czyli rodziny Jasiewicz i Szydłowskich należy wspomnieć o Bukowinie w województwie Bracławskim (rejon wyjątkowo Żydowski). Gdzie protoplastą całego rodu jest Leon Szydłowski- podawany jako przodek przez samych Kaczyńskich. Rodziny Jasiewicz i Szydłowskich były bardzo kontrowersyjnymi luteranami pochodzącymi z Bukowiny oraz Ukrainy. Jednak dokładne dokumenty dotyczące rodowodu są ukryte przed obawą inwigilacji.

Ukryty aspekt życia Rajmunda Kaczyńskiego

Brak jakichkolwiek informacji o życiu Rajmunda Kaczyńskiego w czasie II wojny światowej. Co sprawiło, iż ewakuował się z Warszawy w kierunku Pruszkowa i Skierniewic? Z niemieckich dokumentów archiwalnych wynika, iż w tym kierunku ewakuowało się około 10 tyś. osób Volksdeutschy. Niestety nie ma możliwości wglądu do Volkslisty, która wyjaśniłaby powód ewakuacji Rajmunda.

Wyjątkowa przychylność władz stalinowskiej Polski

Wielu badaczy dziwi fakt wyjątkowej przychylności władz stalinowskiej Polski do całej rodziny Kaczyńskich. Naturalnie jednym z członków rodziny Kaczyńskich jest stalinowski płk. Wilhelm Świątkowski. W latach 40-tych ministrem sprawiedliwości był Henryk Świątkowski, który był PPS-owcem. Dlatego został złożony wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zbadanie czy polskie obywatelstwo nie zostało wyłudzone oraz w jakim trybie zostało nadane braciom Kaczyńskim.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *