Broń psychotroniczna – czym jest i jak działa na populację

Czym jest broń psychotroniczna? To potężna, mająca różne warianty broń sprawiająca, że człowiek zaczyna być niezdolnym do działania i żyje w ciągłym strachu oraz poczuciu bezsilności.

Wojny Psychotroniczne

Nie brakuje dowodów na zastosowania broń Psychotronicznej: Europa, Stany Zjednoczone oraz Azja podlegają od 50 lat ciągłym atakom Psychotronicznym przeprowadzanym za pomocą specjalnych anten. Ich zadaniem jest wprowadzenie mieszkańców tych kontynentów w opisany powyżej pół zwierzęcy stan duchowej bezsilności, a są one częścią tzw. wojny parapsychologicznej zapoczątkowanej przez Iluminatów, w celu uzyskaniu kontroli nad społeczeństwem. Prawda o tym nowym sposobie prowadzenia wojny została już dostrzeżona nie tylko przez zwykłych ludzi, ale również i dobrze znane osoby publiczne, które nagłaśniają ten problem w mediach alternatywnych. Wojny Psychotroniczne już od 10 lat są obserwowane przez opinię publiczną, a ten artykuł skupi się bliżej na tego typu atakom prowadzonym na terenie Polski oraz Rumunii.

Na czym polega atak psychotroniczny?

Do zrozumienia natury takiego ataku niezbędne jest przybliżenie „psychotroniki” oraz jej zasad. Jest to nauka względnie nowa, zgłębiająca zjawiska typu parapsychologicznego, parasenzorialnego, a także pozazmysłowego. Psychotronika interesuje się również psychicznymi interakcjami przeprowadzanymi na odległość.

Definiując psychotronikę

Psychotronika (formalnie) – dyscyplina badawcza o charakterze interdyscyplinarnym. Utworzono ją oficjalnie w roku 1973 podczas I Międzynarodowego Kongresu Badań Psychotronicznych, który odbył się w Pradze. Podczas Kongresu zwrócono uwagę na to, że konieczne jest zbadanie różnych zjawisk, które dotychczas były bezwzględnie ignorowane przez uczonych.

Do zmodyfikowania definicji Psychotroniki doszło na Pierwszym Polskim Kongresie Psychotroniki, czego dokonała Rada Naukowa ds. nomenklatury:

Psychotronika – interdyscyplinarna dziedzina nauki badające kwestie związane z e zjawiskami, w których różne siły oddziałują na odległość, a także dotyczące tego, jakie interakcje zachodzą pomiędzy środowiskami, a występującym w nich organizmami żywymi. Należy zaznaczyć, że według psychotroniki do środowiska zaliczany jest również cały wszechświat wraz z Układem Słonecznym, a sama nauka opiera się na dotychczasowych osiągnięciach antropologii, biofizyki oraz psychologii. Nazwa „Psychotronika” opracowana została przez Fernanda Clerca – francuskiego inżyniera. Jako część psychotroniki uznano również parapsychologię, chcąc poznać fizykalnego podłoża zjawisk takich jak psychokineza czy telepatia.

Opracowywanie broni

Psychotronika szczególnie zainteresowana jest badaniom nad tzw. polem, które znacznie odróżnia się od innych energetycznych pól takich jak magnetyczne czy elektryczne. Główną różnicą jest jego struktura, która w przeciwieństwie do np. pola magnetycznego nie może być dokładnie zbadana, niezależnie od wybranego aparatu badawczego. Z tego względu jak dotąd nie udało się ustalić dokładnej natury pola i ciężko o zgodność wśród specjalistów co do właściwej definicji pola. Kilka z propozycji to między innymi umysł Boga proponowany przez Stephena Hawkinga, Boska Matryca autorstwa Gregga Bradena oraz Umysł Natury opracowany przez dr. Eda Mitchella. Głównym narzędziem do badania istoty pora jest fizyka kwantowa zaś zainteresowani nim są przede wszystkim badacze, dążący do kwantowego opisu świadomości i unifikacji nauki.

Popularyzacja teorii pola

Teoria pola przebija się do popularnej świadomości przed wszystkim dzięki takim naukowcom jak dr Amit Goswami, dr William A. Tiller, dr Fred Alan Wolf, dr med. Stuart Hameroff , czy też dr, Dean Radin, który zasłynął ideą „umysłów splątanych”. Masaru Emoto to zaś badacz będący autorem jednym z najciekawszych eksperymentów polegających na sprawdzaniu wpływu emocji bądź muzyki kryształy wody. Warto również wspomnieć o Władymirze Poponie odpowiedzialnym za podobne testy eksperymenty związane z ludzkim DNA, oraz kontynuującym jego badana Glenie Reinie. Z kolei Rolin McCarty zdołał dowieść kwantowej nielokalności wspomnianych wcześniej zjawisk. Nie można nie nadmienić również Maharishi Mahesha Yogim, który w 1972 wykorzystał pole do eksperymentu związanego z wpływem na społeczeństwo dokonywanej zbiorowo medytacji transcendentalnej. Eksperyment Maharishiego okazał się na tyle popularny, że do dziś organizowany jest z dużym sukcesem przez różne inne grupy – w 1988 powtórzono go na przykład w ramach International Peace Project in Middle East.

Dążąc do złamania zasad

Reakcje mózgu mogą być zwiększane bądź zmniejszane na nieograniczoną ilość sposobów. Sam mózg może też zmienić się na skutek różnych doświadczeń. Nasza wiedza, którą nabyliśmy dzięki edukacji kulturalnej oraz genetycznym dziedziczeniu podatna jest na udoskonalenie poprzez doświadczenia bezpośrednie. Wełlug fizyka Reynolda Johnsona ludzie nabywają takie zdolności parapsychologiczne jak telepatia czy prekognicja w drodze ewolucji na poziomie duchowym. Fizyk zaznacza jednak, że ewolucja ta pozwala mu wymknąć się człowiekowi z ograniczeń narzuconych przez prawa wszechświata i pozwala mu zyskać status stojącego na równi z Bogiem swoistego ubermensha. Zapewnienia takich badaczy jak Johnson za nic mają Iluminaci – dążą oni do złamania zasad rządzących ewolucją duchową i przekroczenie ostatecznych granic, czego skutkiem byłoby pojawienie się nadludzi i swoistych bożków, którzy pojawiali się zawsze w kulturze w mitach czy legendach, a teraz widoczni są na kartach komiksów oraz filmów.

Opinie specjalistów

Każdy kolejny eksperyment dotyczący energii „psi” tylko dowodzi tego, że jest ona prawdziwa. Według profesora Oliviera Costa de Beauregard, lekarzy wyszkolonych w kwestii dokonywania okultystycznych eksperymentów bardzo często zaskakuje twierdzenie mówiące o tym, że parapsychologia jest częścią wiedzy zawartej pomiędzy mechaniką kwantową oraz teorią względności, oraz nie zajmuje się tylko i wyłącznie przypadkami pojedynczymi i spontanicznymi. Zdaniem Jourdaina M. naukowcy z dziedziny fizyki dobrze zdają sobie sprawę, iż ich badania wiążą się z istotą Boga. Badacze ci są świadomi, iż ich nauka dotyczy głównie duchowości, problem polega jednak na tym, że zgłębianie zagadnienie okultystycznych może skończyć się dla nas bardzo źle. Z kolei według zdeneka Orbela oraz Rejdaka Karela w każdym z nas i w każdej innej niż człowiek żywej istocie drzemie pewna specjalna energia. Jednakże zachód postanowił ją całkowicie zignorować. Istoty tej znanej już wszak od starożytności energii możemy doszukiwać się w zjawiskach psychokinetycznych. Według wierzeń Chińczyków, energia życia to coś, czym wypełniony jest cały kosmos, a wszyscy ludzie są jej częścią. Reicen bach określił to mianem energii Blondot X oraz energetycznego ODIC. Bioplasma to zaś nazwa ukuta przez badaczy z Rosjan, podczas gdy Czesi preferują energię psychotroniczną. Według badań fizyka Harrisa Walkera, zachowanie cząsteczek elementarnych sugeruje, że nie tylko można organizować w nich życia, ale również je regulować. Rosyjscy naukowcy wolą nazwę energia bioplasmy, a czescy energia psychotroniczna. Fizyk Harris Walker sugeruje, że cząstki elementarne zachowują się tak, jakby było, można je regulować i organizować w nich życie.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz