RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Żydzi Stalina

Nie wolno nam zapominać, że niektórzy z największych morderców  we współczesnych czasach byli pochodzenia żydowskiego. Żydzi dokonali masowej zbrodni i czystek etnicznych na narodzie rosyjskim, ukraińskim i polskim nigdy nie stanęli przed międzynarodowym trybunałem sprawiedliwości, unikając kary.

Stalin Mao Hitler

Oto szczególnie opuszczana historyczna data: Prawie 90 lat temu, między 19 i 20 grudnia 1917, w samym środku rewolucji bolszewickiej i wojny domowej, Lenin podpisał dekret wzywający do ustanowienia Rosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, znany również jako Czeka.

W krótkim okresie czasu, Czeka stał się największym i najokrutniejszą organizacji bezpieczeństwa państwowego.

Jej struktura organizacyjna była zmieniana, co kilka lat, podobnie jak jej nazwy: Od Czeka do GPU, później NKWD,  KGB, a obecnie FSB.

Nie wiemy z całą pewnością, jak jest ostateczna liczba zgonów do ,których się walnie przyczyniła.

Czeka była odpowiedzialna w różnych jej przejawach, do szacunkowej liczby swoich ofiar  co najmniej 20 mln , w tym ofiary przymusowej kolektywizacji, głodu, duże czystki, deportacje, bandytyzm, egzekucje i masową śmierci w gułagach.

Całe warstwy ludności zostały wyeliminowane: niezależnych farmerów, mniejszości etnicznych, członków burżuazji, oficerów wyższych, intelektualistów, artystów, działaczy ruchu robotniczego, „opozycjonistów”, którzy określonych całkowicie losowo, i niezliczonych członków komunistycznej partii.

W swojej nowej, bardzo chwalonej książce „Wojna świata” Historyk Niall Ferguson pisze, że żadna rewolucja w historii ludzkości nie pożarł tyle swoich dzieci, niepohamowany apetyt  rewolucji radzieckiej jest ewenementem zbrodni. W swojej książce o stalinowskich czystkach, Tel Aviv University, dr Igal Halfin pisze, że stalinowska przemoc była wyjątkowa, ponieważ został skierowany wewnętrznie.

Lenin, Stalin i ich następcy nie mogli przeprowadzić swoich wyczynów bez szeroko zakrojonej współpracy zdyscyplinowanych „Terror urzędników,” okrutnych śledczych, donosicieli, katów, strażników, sędziów, zboczeńców i wielu z nich, było członkami  Zachodnich Lóż Masońskich i zostali oszukani przez reżim sowiecki, a nawet dając mu koszerne świadectwa.

Wszystkie te rzeczy są dobrze znane w pewnym stopniu lub w innym, choć byłego Związku Radzieckiego  archiwa nie zostały jeszcze w pełni otwarte  do publicznej wiadomości. Ale kto o tym wie? W samej Rosji, bardzo niewielu ludzi  został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje zbrodnie w służbie NKWD i KGB. Rosyjski dyskurs publiczny dziś całkowicie ignoruje pytanie „Jak to się stało z nami?” W przeciwieństwie do krajów bloku Europy Wschodniej, Rosjanie nie wyrównali rachunki z ich stalinowskiej przeszłości.

001

A co , Żydzi wiedzą na ten temat? Izraelski student kończy szkołę bez jakiej  kiedykolwiek znajomości ludobójstwa swoich etnicznych przedstawicieli nie słyszeli nazwiska  Gienrich Grigorjewicz Jagoda, a właściwie Żyd Herszel Jehuda, jeden największym żydowskich morderców  20 wieku, zastępca dowódcy GPU i założyciel i dowódca NKWD. Jagoda gorliwie realizował rozkazy Stalina, kolektywizacji i jest odpowiedzialny za śmierć co najmniej 10 milionów ludzi. Jego żydowscy mocodawcy  ustanowili go zarządcą system Gułagów. Stracił łaski u Stalin i Jagoda został zdegradowany i rozstrzelany ,  został zastąpiony na stanowisku głównego kata w 1936 roku przez Jeżowa, ” krwiożerczy karzeł.”

Jeżow nie był Żydem, ale był spowinowacony poprzez swoją  żonę żydowskiego pochodzenia. W swojej książce „Stalin: Sąd Czerwonej Gwiazdy”, Sebag Montefiore żydowski historyk pisze, że w najciemniejszym okresie terroru, kiedy komunistyczna maszyna do zabijania pracował w pełni sił, Stalin był otoczony pięknymi, młodymi żydowskimi kobietami .

Lazar Kaganowicz

Bliskich współpracowników Stalina i lojalny członek Komitetu Centralnego i Biura Politycznego Żyd Lazar Kaganowicz (potomek dynastii Hanów Chazarski, Kagan Lazar). Montefiore charakteryzuje go jako „pierwszy stalinowski” oprawca działał ukradkiem za plecami Stalina i dodaje, że kiedy, umierała ludność z głodu na Ukrainie, w niespotykanej tragedii w historii ludzkości, oprócz hitlerowskiego horroru i terroru Mao w Chinach, sumienie nie ruszało Kaganowicza.

Wielu Żydów sprzedało duszę diabłu rewolucji komunistycznej i mają krew na rękach na wieczność. To wyznawcy Lucyfera więc niema się co dziwić. Przypomnimy jeszcze jedną sylwetkę żydowskiego oprawcy: Leonid Reichman, szef specjalnego departamentu NKWD i szef tej organizacji śledczy, który był szczególnie okrutnym sadystą.

W 1934 roku, według opublikowanych statystyk, 38,5 procent osób posiadających najwyższe stanowiska w sowieckim aparacie bezpieczeństwa było pochodzenia żydowskiego. Oni też, oczywiście, były stopniowo eliminowane w przyszłych czystkach. W fascynującym wykładzie na Uniwersytecie w Tel Awiwie na konwencji   dr Halfin opisał fale sowieckiego terroru jako „karnawał masowych morderstw,” „fantazje czystek” i „messianismu zła.” Okazuje się, że Żydzi też, gdy stają się zauroczyć mesjańską ideologią, mogą stać się wielkimi mordercami, jednymi z największych znanych przez współczesną historię.

Żydzi aktywni uczestnicy w oficjalnym komunistycznym aparacie terroru (w ZSRR i za granicą), a którzy w obecnych czasach zaprzeczają że to robili, oczywiście nie, jako Żydzi, lecz jako stalinowcy, komuniści i „ludzie sowieccy”. W związku z tym, że łatwo jest ignorować ich pochodzenie i „udawać głupka”: Co teraz mamy z nimi zrobić? Ale nie zapominajmy o nich. Mój pogląd jest inny.Uważam, że to niedopuszczalne, że osoba będąca uważanym za członka narodu żydowskiego gdy robi wielkie rzeczy to chwalimy się nią, ale gdy zaś część naszych ludzi, gdy robi niezwykle przerażające rzeczy o tym milczymy udając głuchych i ślepych, wzbudzają nienawiść pokrzywdzonych.

I za co za udzieloną gościnę. Nawet jeśli będziemy zaprzeczać, nie możemy uciec od żydowskości „naszego chowu oprawców,” którzy służyli i brali udział w Czerwonym terrorze” z lojalności i poświęcenia od jego ustanowienia.

Po tym wszystkim, inni zawsze będą przypominać nam o ich pochodzeniu.

Pod redakcją „NASZA RACJA”

Źródło: Internet , różne

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/collection/52/Mitrokhin-Archive

Do pobrania: Akt powołania CZEKA

Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Żydowska Dominacja Niemcy 1919-1933

Pierwotnie opublikowane w 1933 roku przez Generalne Stowarzyszenie Ligii Antykomunistycznej. Pokazuje, że w okresie Republiki Weimarskiej, Żydzi silnie zdominowane przemysłu,...

Zamknij