RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Warszawa 03.03.12, RADA KRAJOWA RACJI PL: Uchwały i stanowiska Polityczne

W dniu 3 marca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej RACJI PL. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie długo oczekiwanej uchwały zaproponowanej przez Zarząd partii dotyczącej współpracy z Ruchem Palikota. Analogiczną uchwałę podjął również Komitet Polityczny Ruchu. W uchwale czytamy m.in., że:
„Partie uznają, że głównym celem nawiązanej współpracy będzie integrowanie społeczeństwa oraz budowanie kapitału społecznego i kulturowego w celu umacniania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, ochrony wolności sumienia i wyznania oraz stworzenia państwa przyjaznego i otwartego na obywatela.”

Podczas posiedzenia przywitano nowo wybranych członków Rady Krajowej, którzy zajęli wakujące miejsca. Rada Krajowa przyjęła też sprawozdanie finansowe, które przedstawione zostanie Państwowej Komisji Wyborczej oraz zatwierdziła budżet partii na bieżący rok.

Istotnym punktem obrad było omówienie kalendarza wydarzeń partyjnych, wśród których za najważniejsze uznano wspólne obchody Święta Pracy 1 Maja w Warszawie z Ruchem Palikota i innymi organizacjami lewicowymi oraz obchody 10 rocznicy rejestracji partii, których organizację wzięła na siebie Śląska RACJA PL.

Na zakończenie obrad przyjęto stanowiska polityczne. Rada Krajowa RACJI PL odrzuciła propozycję zmiany systemu emerytalnego w brzmieniu zaproponowanym przez rząd. Zaproponowała także pewne istotne warunki przy spełnieniu których możliwe będzie poparcie rządowego projektu rozwoju energetyki, w tym atomowej.

Po zakończeniu obrad wszyscy członkowie Rady Krajowej udali się wspólne posiedzenie z Komitetem Politycznym Ruchu Palikota.

Za Zarząd Krajowy,
Przewodniczący Racji PL
Ryszard Dąbrowski

Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
kraj_polan
Antyklerykałowie razem

RACJA Polskiej Lewicy i Ruch Palikota wystartują razem w wyborach samorządowych i wyborach do Parlamentu Europejskiego. Władze obu ugrupowań przyjęły...

Zamknij