RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Stanisław Błąkała B Komorowski marsz sejmu i senatu

Pytamy w imieniu wszystkich antyklerykałów, naszych sympatyków ludzi nie wierzących w dogmaty Kościoła rzymskokatolickiego panią Ewę Kopacz Marszałek Sejmu RP, która nie odpowiada na nasze wielokrotne monity oraz innych obywateli RP, na jakiej podstawie prawnej został powieszony w Sejmie RP symbol pedofilów, mafii rzymskokatolickiej? Bo wielokrotnie nam nie odpowiedziała. A my nie możemy się doszukać  postawy prawnej i musimy się wstydzić za pani arogancję i bezmyślność, którą kompromituje nas w oczach obywateli UE, zwłaszcza po tych wszystkich aferach pedofilskich z udziałem kleru katolickiego, kojarzy się on tylko i wyłącznie z przemocą seksualną wobec dzieci i dlatego należy zdjąć go natychmiast.

Zgłoś przestępstwo: http://pedofile.info/kontakt

Redakcja Biuletynu „NASZA RACJA”

sejm

31 – 315 Kraków

                                                                       Pan

                                                                       Bronisław Komorowski – Prezydent RP

                                                                       Pani Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP

                                                                       Pan Borusewicz – Marszałek Senatu RP

                                                                       Pan Andrzej Seremet – Prokurator Generalny

                                                                       Najwyższa Izba Kontroli

ZAWIADOMIENIE

O podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej polegającego na fałszowaniu zapisów ustawy z dnia 27 września 1990 r., o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawiadomienie w powyższej sprawie skierowałem do Prokuratora Generalnego w moim piśmie z dnia 22 lutego 2011 r., z datą wpływu do Prokuratury Generalnej, Biuro Postępowania Przygotowawczego z dnia 28.02.2011 r. oraz do wiadomości Szanownych Państwa – Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP.
Dodatkowo załączam mój artykuł zatytułowany „Pogarda dla symboli państwowych” z dnia 30 września 2013 r., dotyczący tej samej sprawy, jako że tak ważna sprawa została potraktowana  przez Prokuraturę Rejonową i Sąd Rejonowy w Krakowie, jako nieistotna i umorzona.

Jestem świadomy tego, że niektóre przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., kompletnie zostały pozbawione znaczenia i stały się pustymi frazesami. Za takie uważam art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, art. 7. Organy państwa działają na postawie i w granicach prawa, art. 25. ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym, art. 104. „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”, a także ustawy z dnia 17 maja 1989 r., o gwarancjach wolności sumienia i wyznania: art. 10. ust.1. Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Dowodów na powyższe cytaty obowiązujących przepisów nie będę przytaczał, bo aż nadto widać na każdym kroku, iż najwyższym prawem jest prawo, tzw. „boże”- czyli hierarchów kościoła rzymskokatolickiego.

Niniejsze wystąpienie kieruję ponadto do Najwyższej Izby Kontroli, aby również zajęła stanowisko w sprawie zgodności z prawem stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2010 r. – znak; ZPOW-603-74/10 – wyjaśniające sprawę obecności symboli religijnych w obwodowych komisjach wyborczych. Kserokopia wymienionego stanowiska w załączeniu tylko dla NIK.

   Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej sprawujący władzę zwierzchnią (art. 4. ust. 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), oczekuję od Szanownych Państwa odpowiedzi na powyższy temat z powołaniem się na obowiązujące przepisy.

Wiem, że pani Marszałek Sejmu RP na monity obywateli nie odpowiada. Może przy okazji mi odpowie? Na jakiej podstawie prawnej został powieszony w Sejmie RP symbol religii rzymskokatolickiej? Bo dwukrotnie mi nie odpowiedziała.

A ja jestem prawnikiem, a nie znam tej postawy prawnej i wstyd mi za to.

Stanisław Błąkała

Kraków,  12 październik 2013 r.

Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Time Living Saints
Żydomasońska rewolucja w Kościele Katolickim: Zakonnica ze zgromadzenia Misjonarek Miłosierdzia demaskuje oszustwo “Matki Teresy”

Zakonnica zgromadzenia Misjonarek Miłości ujawnia, że „Matka Teresa” (po lewej) spreparowała razem z JP2-Wojtyłą (po prawej) swoją neo-„kościelną” „świętość”. Tak...

Zamknij