RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

RACJA Polskiej Lewicy – Poznań

Powstaliśmy 8 sierpnia 2002 roku wówczas jeszcze jako Antyklerykalna Partia Postępu „RACJA”.

Inicjatywa budowy nowego ugrupowania zrodziła się na bazie niezgody tysięcy czytelników tygodnika „Fakty i Mity” na niesprawiedliwość społeczną, złe rządzenie państwem, a przede wszystkim – niesamowitą wręcz dominację Kościoła w Polsce. Od początku wskazujemy, że podstawą normalnego rozwoju państwa musi być demokracja, lewicowe spojrzenie na gospodarkę, liberalizm światopoglądowy, a także wyraźny rozdział państwa od kościołów oraz związków wyznaniowych. Od stycznia 2006 roku używamy nazwy RACJA Polskiej Lewicy (prawidłowa pisownia naszej nazwy), choć pozytywnie rozumiany antyklerykalizm jest jednym z naszych najważniejszych punktów programowych.

Bez rozdziału państwa od Kościoła nie zbudujemy nowoczesnego świeckiego państwa. Uważamy, że warunkiem dynamicznego rozwoju kraju jest EDUKACJA – świecka, nowoczesna i dostępna dla wszystkich, w której rozum jest ważniejszy niż wiara. Powszechne wychowanie przedszkolne, zwłaszcza na wsi, jest warunkiem wyrównania życiowych szans. Rozumiemy demokrację jako poszanowanie praw mniejszości. Ludzie powinni mieć równe prawa bez względu na płeć, narodowość, rasę, wyznanie lub jego brak, orientację seksualną, wiek czy niepełnosprawność. W zrównoważonej gospodarce powinna istnieć zarówno własność prywatna, jak i państwowa, spółdzielcza czy samorządowa. Sprzeciwiamy się zwłaszcza prywatyzacji sektora publicznego (ochrona zdrowia, sanatoria, ubezpieczenia społeczne, edukacja, woda, energia), który nie musi przynosić zysku. Sprzeciwiamy się prywatyzacji naszych zasobów geologicznych. Oddanie ich międzynarodowym koncernom za 2 proc. udziału w zyskach zrobi z Polski kraj Trzeciego Świata. Domagamy się unieważnienia konkordatu przyjętego z naruszeniem polskiego prawa pozbawiającego Polskę suwerenności na rzecz Watykanu.

Potępiamy grabież od 20 lat gigantycznego majątku narodowego przez Kościół za przyzwoleniem kolejnych rządów i samorządów. Państwo oddaje tysiące nieruchomości, dotuje bez zahamowań Kościół, a jednocześnie nie realizuje budownictwa socjalnego, ani dla młodych, ani dla tych obywateli, których nigdy nie będzie stać na własne mieszkanie czy wynajem. To jedna z przyczyn emigracji ludzi młodych i wykształconych na koszt polskiego podatnika. Powstało, nieznane w poprzednim systemie, zjawisko bezdomności.

RACJA PL skupia w swoich szeregach ludzi, którzy stoją na stanowisku rozdzielenia religii i prawa, religii i polityki, jak również religii i nauki. Członek RACJI PL może być wyznawcą jednej z wielu religii, bądź ateistą, agnostykiem, może być bezwyznaniowym, ale zarazem ma być zwolennikiem państwa neutralnego światopoglądowo. Nie uznajemy własności prywatnej za jedyną i nienaruszalną. Cenimy także własność państwową i spółdzielczą, dążymy do sprawiedliwości wprowadzając rozwiązania systemowe. Filantropia, doraźnie rozwiązująca pewne problemy, uwłacza tym, do których jest skierowana. Działamy czynnie, by przezwyciężać stan biedy, nędzy, głodu, bezrobocia i bezprawia pod pozorami prawa. Odnosimy się z wielkim szacunkiem do ludzi sędziwych, podważamy pogląd głoszący, że stanowią obciążenie dla młodszego pokolenia. Traktujemy każdego jako cel sam w sobie, a nigdy jako środek, nawet do szczytnych celów. Ta zasada płynąca z filozofii Kanta stanowi podstawę socjalizmu. Działamy na rzecz zmiany świadomości społeczeństwa, wyzbywania się uprzedzeń, stereotypów, jak również przeciwdziałamy procesom manipulacji świadomością społeczeństwa przez media. Wielokrotnie występowaliśmy przeciw dyskryminacji rozmaitych grup społecznych. Wiąże się to z konieczną zmianą stosunku naszego społeczeństwa do mniejszości narodowych, religijnych i seksualnych. Kobiety powinny mieć pełne prawa, łącznie z prawem do aborcji. Dążymy  do trwałego pokoju. Nie pozostaje to w sprzeczności z szacunkiem dla kombatantów. Cenimy narodową tradycję i kulturę, ale czujemy się przede wszystkim częścią ludzkości. Jesteśmy także częścią świata przyrody, a więc musimy wyrabiać w sobie braterski stosunek dla innych istot żywych. Konsekwentnie  wyrażamy niezgodę na nietolerancję. Wielokrotnie manifestowaliśmy, by telewizja i radio publiczne zaczęły nadawać programy wieloświatopoglądowe. Inaczej społeczeństwo obywatelskie pozostanie fikcją.

RACJA PL wielokrotnie brała udział w wyborach samorządowych i parlamentarnych. W roku 2011 wprowadziliśmy do Sejmu dwóch posłów z listy Ruchu Palikota. Uchwałą Rady Krajowej zdecydowaliśmy się na dalszą współpracę z Januszem Palikotem i jego ugrupowaniem.

W 2011 roku, po wyborach zmieniły się władze partyjne w regionie i przewodniczącym Wielkopolskiej RACJI PL został Krzysztof Woźniakiewicz jego zastępcą  Jan Rutkowski a sekretarzem Hanna Okonek. W niedzielę 22.04 br. zakończyliśmy cykl spotkań RACJI PL i Ruchu Palikota z wyborcami okręgu wyborczego nr 39 w których brał udział poseł Ruchu Maciej Banaszak i przewodniczący Zarządu Krajowego Ryszard Dąbrowski, relacje ze spotkań zamieszczamy na naszej stronie Internetowej www.racjapl.org.

Od 2006 roku dzięki uprzejmości właściciela kamienicy przy ul. Wrocławskiej 9/5 dostępne jest nasze biuro, w którym pełnimy dyżury w każdy poniedziałek i czwartek od godz. 17:30 do 19:00; tel./fax.: 61 8553003.
W biurze  udzielamy porad prawnych, występujemy w imieniu pokrzywdzonych przez administrację i pracodawców, osobom wykluczonym spieszymy z pomocą w powrocie do normalności. Pomagamy w uzyskaniu pomocy finansowej tym, którzy utracili z różnych powodów pracę. W klubokawiarni PROLETRYAT mieszczącej się pod naszym biurem, której wystrój budził tyle kontrowersji i protestów, organizujemy nasze comiesięczne spotkania w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17:30 na które serdecznie zapraszamy naszych sympatyków o lewicowych i antyklerykalnych poglądach. Klubokawiarnia gościła wielu znamienitych gości, polityków lewicowych, dziennikarzy, pisarzy, aktorów. Gościliśmy nawet wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Nasze spotkania są otwarte dla osób w różnym przedziale wiekowym. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzania klubokawiarni, serwują tu świetne piwo PROLETARYAT i kromkę chleba z doskonałym smalcem i kwaszonym ogórkiem. Ulica Wrocławska ma specyficzny klimat i swój niepowtarzalny urok. Jest tam wiele lokali, w których toczy sie ożywione życie towarzyskie. Pomysł wyłączenia ulicy z normalnego ruchu kołowego wydaje się świetny z uwagi na zbliżające się piłkarskie mistrzostwa Europy i najazd turystów. W dalszej perspektywie może jednak utrudnić życie restauratorów i sklepów z codziennymi dostawami. Uważamy że należy podjąć szerokie konsultacje na forum GW i rozmowy ze wszystkim użytkownikami lokali i sklepów i w oparciu o ich opinie podjąć właściwe decyzje, żeby nie spowodować obniżenia dochodów
z ich działalności.

Zachęcamy do czynnego uczestnictwa w życiu naszej partii i finansowego jej wspierania. Utrzymuje się ona bowiem ze składek i darowizn swoich członków i sympatyków, a przy okazji dziękujemy darczyńcom za dotychczasowe wsparcie. Wpłaty z podaniem numeru PESEL przyjmujemy na rachunek bankowy: GETIN BANK S.A. Warszawa, numer rachunku: 67 1560 0013 2026 0026 9351 1001

Wszystkim  odwiedzającym tek urokliwy zakątek naszego miasta, jakim jest ulica Wrocławska życzymy udanego wypoczynku, turystom miłych i niezapomnianych wrażeń.

W imieniu naszych członków pod życzeniami podpisuje się przewodniczący
Zarządu Krajowego RACJI PL Ryszard Dąbrowski.

Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
polska
1 maja w Katowicach

O godzinie 11.00 w Katowicach jak co roku, Lewica reprezentowana przez miejscowych działaczy RACJI Polskiej Lewicy, SLD i Stowarzyszenia „Pokolenia”...

Zamknij