RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Apostazja

Poniżej znajdują się dwa formularze do wystąpienia z kościoła (pod względem prawnym –

dowolnego kościoła chrześcijańskiego prowadzącego księgi chrztów) w obu wersjach

„genderowych”:

modelowy_akt_apostazji_k

modelowy_akt_apostazji_m

Co z tym zrobić:

1. uzupełnij i wydrukuj
2. przyłóż na dole w zaznaczonym miejscu pierwszą stronę dowodu osobistego
3. zeskanuj i wydrukuj lub skseruj
4. dodaj datę, miejscowość i podpisz
5. pismo wyślij listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do parafii miejsca

chrztu

Witamy w konspiracji! Właśnie zostałeś(-aś) wrogiem publicznym! Przy odrobinie szczęścia

obrazi Cię sam biskup Pieronek! W ciągu 14 dni powinien przyjść dowód dokonania adnotacji

(nowy odpis aktu chrztu).

Jeśli natomiast proboszcz lub kuria odmówią dokonania adnotacji trzeba napisać skargę do

GIODO z prośbą o wydanie decyzji administracyjnej. Jego reakcja jest właśnie rozpoznawana.

Mogę pomóc w napisaniu takiej skargi.

Do czego jest potrzebny odpis aktu chrztu?

Jest to tylko dowód tego, że list jest skierowany pod dobry adres. Proboszcz nie może

wówczas odpisać, że nie ma Twoich danych a tym samym bawić się w kotka i myszkę.

Do czego jest potrzebna kserokopia dowodu osobistego?

6 grudnia 2007 notariusz Kurii Metropolitalnej Krakowskiej ks. Krzysztof Tekieli odpisał

kobiecie, która jako jedna z pierwszych (jeśli nie pierwsza w Polsce) próbowała wystąpić w

ten sposób z Kościoła: „Pragnę podkreślić, że jest to sprawa wielkiej wagi, dlatego też taki

akt należy osobiście zgłosić w kancelarii parafii zamieszkania. Tym bardziej jest to

istotne, że dane personalne zawarte w liście wcale nie dają gwarancji, że za nimi stoi

wzmiankowana osoba, czy też ktoś inny, wykorzystujące cudze dane adresowe”. Jest to ten sam

trik, którego w 2003 roku próbowała użyć kancelaria Wikariatu Rzymu. Pewna Włoszka otrzymała

pismo wzywające do stawienia się osobistego „aby bez wątpliwości zademonstrować swoją wolę i

złożyć podpis”. Ponieważ nie trzeba wielkiej wyobraźni, by przewidzieć do czego to

zmierzało, sprawa trafiła do włoskiego odpowiednika GIODO, który 5 listopada 2003 wydał

decyzję, że list z kopią dowodu tożsamości jest wystarczającym dowodem.

Autor: Maciej Psyk – wystap.pl