RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Poradniki

Chroń swoje dziecko przed indoktrynacją religijną

Zgodnie z prawem, w Polsce nie ma przymusu uczęszczania na lekcje religii. Kto usiłuje wymusić uczestnictwo Waszych dzieci w zajęciach katechetycznych czy kościelnych (np. otwarcie roku szkolnego w kościele), łamie Europejską Konwencję Praw Człowieka, Konstytucję RP, Ustawę o systemie oświaty i Rozporządzenie ministra edukacji w sprawie zasad nauczania religii, a także Konkordat (art. 12 pkt.1).

» Czytaj całość

 

Apostazja

Dwa formularze do wystąpienia z kościoła (pod względem prawnym – dowolnego kościoła chrześcijańskiego prowadzącego księgi chrztów) w obu wersjach „genderowych” wraz z opisem procedury.

» Czytaj całość