RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Państwo Judasza, brzmi dumnie

Po opublikowaniu Raportu Goldstona zadałem sobie pytanie: dlaczego świat chrześcijański pozwala Izraelowi na zbrodnie? Według mnie są tu dwie przyczyny.

Pierwsza to niezrozumienie przez wielu chrześcijan tej nazwy. Izrael nie ma prawa używać tej nazwy. Królestwo Izraela było zniszczone w 721 AD a jego rozproszony lud zniknął z dziejów jako zorganizowany naród lub społeczność. Wszystko co pozostało z narodu żydowskiego było częścią królestwa Judei.

Panstwo Judasza

Czy można sobie wyobrazić polityczne konsekwencje nazwy „Państwo Judei”? Każdy łączyłby je ze Zdrajcą Judaszem Iskariotem. Dlatego w chrześcijańskim świecie „Izrael” był wybrany i stworzony na fałszywy obraz. Podobnie jak ONZ zmieniłoby jutro nazwę na „Imperium Rzymskie”. Nie mają takiego prawa z powodu braku ciągłości historycznej. To samo odnosi się do Państwa Izrael.

Druga przyczyna to szerokie niezrozumienie prawdziwej tożsamości izraelskiego narodu panujące wśród społeczności chrześcijańskich. Kiedy stosujemy biblijną terminologię, musimy zwrócić uwagę na istotne znaczenie w kontekście historycznym; Biblię pisano w długim przedziale czasowym i niektóre określenia zmieniały się. Na przykład spójrzmy na różne definicje „niewolnictwa.”

Ks.W. 1:13: Egipcjanie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac: Ks.W. 1:14: I uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz innymi pracami w polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie.

Gal. 4:8: Wprawdzie ongiś, nie znając Boga, służyliście bogom, którzy w rzeczywistości nie istnieją.

W Starym Testamencie mówi się tu o „przymuszonej pracy” a w Nowym o „bałwochwalstwie.”

Podobnie jest z określeniem „ludu Izraela” zmienia się ono z prawie całkowitej definicji etnicznej w Starym Testamencie na duchową w Nowym.

Możemy zobaczyć że od początku – od Abrahama – do końca – do chwili obecnej – jest mowa o zbawieniu przez wiarę. W Starym Testamencie są to pewnego rodzaju osobiste przymierza, które nie odnoszą się do grupy etnicznej lecz wiary.

Tak więc nie wszyscy etniczni ludzie Izraela należą do duchowego ludu Izraela. Co więcej, lud nie należący do etnicznego ludu Izraela uznanego przez Boga i stanowiący część ludu wybranego, zbawionego. W tej kategorii znalazł się nawet ktoś taki jak Rehab ladacznica.

Piotr Apostoł wyraził się o tym tak samo:

3:22: Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie.

3:23: A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z ludu.

Mocno i wyraźnie.

Apostoł Paweł mówi o tym na różne sposoby:

Gal. 3:28: Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Jezusie Chrystusie.

Gal. 3:29: Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą – dziedzicami.

On mówi, że prawdziwi potomkowie są z ducha, a nie ciała. Wybranym ludem Izraela są ci, którzy są potomkami przez ducha i wiarę, a nie przez ciało. Spośród etnicznego ludu Izraela, tylko niewielu akceptuje Jezusa i jest częścią duchowego ludu Izraela.

Wydaje mi się, że automatyczne wsparcie Izraela przez świat chrześcijański, w dużej części wynika z niezrozumienia tej nazwy. Obecnie można usłyszeć wiele heretyckich nauk w wielu kongregacjach, które ją źle interpretują.

Czy społeczność międzynarodowa może narzucić nazwę jakiemuś państwu? Taki pomysł początkowo może wydawać się dziwnym, ale zobaczmy co się stało z jeszcze niedokończoną sprawą „Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.” Czy może jest to Republika Macedońska?

Państwo Izrael można by nazwać Państwem Judei, gdyby to było porządne społeczeństwo, ale ono ciągle pokazuje brak szacunku wobec ludzkiego życia i przepisów prawa.

Powinno być nazwane „Państwem Judasza” ponieważ:

jest to społeczeństwo które zdradza swoje dziedzictwo

jest to społeczeństwo które zdradza swoich obywateli

jest to społeczeństwo które zdradza swoich sąsiadów

jest to społeczeństwo które zdradza ludzkość

jest to społeczeństwo które zdradziło Boga.

Źródło: Internet, różne

http://roytov.com/articles/judas.htm

Roy Tov tłumaczenie Ola Gordon

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Flaga
Amerykańska inwazja na Polskę

Miejmy odwagę powiedzieć  po prostu: DOSYĆ! I powiedzmy to teraz … Dziewięć krajów europejskich – w tym Francja i Niemcy...

Zamknij