RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Nadzwyczajny Walny Kongres RACJA PL

W dniu 29.03.2014 roku odbył się Nadzwyczajny Walny Kongres RACJA PL, w Krakowie przy ulicy Krowoderskiej 26. W trakcie Kongresu dokonano wyboru przewodniczącego RACJA PL Ryszarda Dąbrowskiego. Komisja Uchwał i Wniosków unieważniła obrady i Uchwały z posiedzenia Rady Krajowej z dnia 23.01.2013 r. uchwalonych z naruszeniem Statutu, Ordynacji Wyborczej RACJA PL, Regulaminu Zebrań i Posiedzeń Rady Krajowej, co w konsekwencji prowadzi do unieważnienia Uchwał Rady Krajowej z dnia 27.04.2013 i zwołanego z naruszeniem Statutu RACJA PL, Ordynacji Wyborczej, Regulaminu Zebrań i Posiedzeń oraz Regulaminu I Nadzwyczajnego Kongresu RACJA PL.

Ryszard Dąbrowski Przewodniczący RacjiNastępnie unieważniono Uchwały Rady Krajowej o włączeniu się RACJA PL w budowę struktur, nowej formacji politycznej z Januszem Palikotem, co w konsekwencji prowadzi do unieważnienia Umowy z dnia 01.10.2013 roku o utworzeniu nowego podmiotu politycznego z połączeniu obydwu partii RACJA PL i RUCHU Palikota. W paragrafie 2 tej Umowy poseł Jan Cedzyński kłamliwie oświadcza, że posiada odpowiednie umocowanie. Umowę podpisał, jako osoba prywatna nie mając uprawnień i upoważnienia nawet spolegliwej Rady Krajowej do jej podpisania. Taką legitymacje daje tylko Kongres zwołany na wniosek 25% członków partii. Dlaczego nie zadbano o pozory i szczegóły w tak ważnym dla RACJA PL momencie, dobitnie świadczy o głupocie i lekceważeniu prawa? Można to nazwać zwykłym partactwem. Organizując te przedstawienie widzieli się już w nowych strukturach, obiecano naiwnym stołki i profity, których głupcy nigdy nie doświadczą albowiem zdrajców traktuje się wszędzie jednakowo marginalizacją lub karmiąc ich obficie, rano po uczcie podrzyna się im gardło. Ale nikt z nich nie czytał „Sztuki Wojennej” Sun Zi. A zasady są niezmienne od 2500 lat. Jan Cedzyński razem z Januszem Palikotem kłamliwie oświadczyli na konferencji, że Umowa stała się faktem. W dniu 14.10.2013 r., 36 członków RACJA PL ze składu Rady Krajowej wybranej na I Nadzwyczajnym Kongresie zwołanego z naruszeniem Statutu, Ordynacji Wyborczej Regulaminu Zebrań i Posiedzeń Rady Krajowej oraz Regulaminu Kongresu, którego byli autorami było już członkami „TWÓJ RUCH”, a poseł Cedzyński wchodził w dniu 05.10.2013 r. w skład 18 osobowego Zarządu „TWÓJ RUCH”, co zarejestrowała TVN i z mocy Statutu partii utracili mandat do jej reprezentowania. W dniu 05.11.2013 roku członkowie Rady Krajowej będąc już członkami „TWÓJ RUCH” zwołują Uchwałą Rady Krajowej RACJA PL, powołując się na jej Statut II Nadzwyczajny Kongres RACJA PL na dzień 23.11.2013 roku bez przeprowadzenia wyborów delegatów na II Nadzwyczajny Kongres w wojewódzkich organizacjach, z pominięciem i ustaleniem faktycznej liczby członków RACJA PL na dzień podjęcia Uchwały, naruszając Statut, Regulamin Rady Krajowej, Ordynacje Wyborczą, Regulamin Zebrań i Posiedzeń. Ale co tam pędzimy, bo Janusz naciska. Złamali wszystkie w/w dokumenty, naruszyli Ustawę o Partiach Politycznych z dnia 27.06.97 r. Zlekceważyli członków obowiązujące zasady,  które sami tworzyli. A poseł Jan Cedzyński na posiedzeniu Rady Krajowej podpisuje Uchwałę w dniu 05.10.2013 roku podając się za przewodniczącego RACJA PL zwołuje II Nadzwyczajny Kongres RACJA PL. Wymienioną uchwałę podpisuje też były już Sekretarz Generalny Dariusz Lekki członek TWÓJ RUCH. Zapytać należało czy na sali gdzie obradowali członkowie partii TWÓJ RUCH podających się za członków Rady Krajowej RACJA PL był obecny lekarz. Podczas interwencji policji w dniu 23.11.2013 r., kiedy poseł był organizatorem i przewodniczył obradom II Nadzwyczajnego Kongresu RACJA PL na pytanie zadane przez przesłuchującego go funkcjonariusza policji czy jest członkiem partii „TWÓJ RUCH” przyznał się, że nim jest. Nasza kamera zarejestrowała jego wypowiedź. Trudno uwierzyć że inżynier i poseł jest takim tępakiem że nie rozumie prawa. Współczuję wyborcom i proszę żeby zapamiętali jego ekscesy i poszanowanie prawa, które ma tam, no wiecie gdzie. Pewnie ktoś zapyta, dlaczego takie postępowanie kryminogenne uchodzi im na sucho. Wszystko w rękach Sądu Rejestracyjnego i Prokuratury Okręgowej. Nie takie afery w tym kraju zamiatano pod dywan. Jak mogli namówić pozostałych członków partii do przestępczego zachowania? Jakim argumentami operowali? Mogli przecież odejść w ciszy i spokoju. Ale co by powiedział Janusz Palikot w TVN, że przygarnia zgraję uciekinierów i kolaborantów wraz z miernotą polityczną posłem Cedzyńskim do nowo tworzonego potworka politycznego, jemu była potrzebny news, skrajnie antyklerykalna lewica z historią, żeby mógł zrobić wrażenie medialne, że jej elektorat zamierza reprezentować, a to około 8%, ze swoją zaślepioną Palikociarnią daje mu 12-16% poparcia ciągle może być trzecią siłą w Sejmie. Ale się przeliczył i dołuje w granicach progu wyborczego 4-5%. Poseł Cedzyński tego nie rozumie że jego dni są policzone. Trzeba być zwykłą gnidą żeby z tym skompromitowanym politykiem pokazywać się publicznie. Likwidują RACJA PL pozbywał się zobowiązań finansowych ciążącym na nim od 2011 roku, którymi go chłostaliśmy.

Ale to już historia my żyjemy sprawami aktualnymi wracamy na salę obrad Nadzwyczajnego Walnego Kongresu RACJA PL.

Józef Ziółkowski z Racji

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Kongres RACJA PL otworzył przewodniczący Józef Ziółkowski w asyście sekretarza Kongresu Stanisława Błąkały oraz protokólanta Ryszarda Dąbrowskiego.

Sprawnie przebrnęliśmy przez 18 punktów Porządku obrad wybierając przewodniczącego, którym został wybrany ponownie Ryszard Dąbrowski.

Nowa Rada Krajowa

Przewodniczący Ryszard Dąbrowski w swoim krótkim expose, w którym nawiązał do aktualnej sytuacji w partii, zmian, i koncepcji, które zamierza wprowadzić przy akceptacji nowo wybranej Rady Krajowej.

Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji kadrowej, ale dziękuje wszystkim za zaangażowanie i determinacje uratowania naszej 12 letniej ciężkiej i ofiarnej pracy na rzecz budowy świeckiego państwa oraz zaufanie mi, pomimo że uważany jestem za kontrowersyjnego polityka i działacza.

Nigdy nie będę chodził na niczyjej smyczy. Seks jest przereklamowany a pieniądze mam własne. O tym już się przekonał Janusz Palikot i wielu działaczy i posłów Lewicowego Duszpasterstwa nieszanując naszych osiągnięć w podnoszeniu świadomości społecznej, ujawniania afer pedofilskich, gospodarczych, zwykłej grabieży majątku narodowego przez kolejne ekipy rządzące. I pomimo zmiany nazwy z antyklerykalnej na lewicową cały czas prasa i TV nazywa nas antyklerykalną partią chcąc wywołać zohydzenie do nas osób wierzących (katolickiego elektoratu) żeby czasami nie spadła im zasłona z oczu. Ale to już stanowczo za późno, bo społeczeństwo już dawno zwróciło swoją uwagę na kryminogenne postępowanie funkcjonariuszy Kościoła i złodziejskie afery tuszowane przez kolejne ekipy rządzące. My wiemy, co sądzi o nich elektorat, wkrótce zostaną pozbawieni władzy i majątku, który sobie przywłaszczyli. My musimy się zastanowić, co będziemy robić po odsunięciu tych nierobów i oszustów politycznych od władzy. Jak stworzyć przyjazne świeckie państwo? Oto zapytamy naszych wyborców na spotkaniach szukając wspólnie drogi wyprowadzenia nas z tego bagna.

Pomimo usilnych zabiegów kolaborantów, a obecnie członków TWÓJ RUCH nie udało się kolejny raz zniszczyć zasobów naszej strony internetowej, która powoli pnie się w rankingach Google, które i tak permanentnie zaniżają nam statystki popularności, za co jestem im wdzięczny. Powstała TV RACJA i biuletyn „RACJA SŁOWIAŃSKA, który swoimi bezkompromisowymi odważnymi artykułami budzi tyle emocji w śród naszych członków i czytelników. Wyjaśniam, że nie możemy być grzeczni i układni, bo nasz biuletyn ma prowokować swoimi treściami do polemiki i wymiany poglądów na jego łamach oraz informować o tym, co się dzieje za kulisami, demaskować zachłanność, głupotę rządzących oraz informować o zagrożeniach zdrowia i podawać sposoby leczenia medycyny alternatywnej ukrywanej z premedytacją. Będziemy prezentować kontrowersyjne poglądy, bo tak jedynie możemy zdobyć wiarygodność i popularność wśród czytelników. Przytoczę tu słowa Jerzego Urbana że tylko skandalista ma szansę zwrócenia na siebie uwagi. Żeby mnie zdyskredytować próbuje mi się przypiąć łątkę antysemity i rasisty, ale ja nic nie mam do Semitów ludów Berberyjskich ani nie jestem rasistą, albowiem Żydzi czytaj wyznawcy Talmudu nie są rasą. A ja nigdy nikogo z nich nie obrażałem. Jeżeli chcą polemizować to niech się odpowiednio wyedukują. Ale obwinia się mnie o znacznie gorsze rzeczy niż antysemityzm i rasizm. Podczas manifestacji w Krakowie nazwano mnie komuchem odpowiedzialnym za zbrodnie w Katyniu i Miednoje. Oświadczam, że nie mam z tym nic wspólnego, że to pomówienie. Czekam, kiedy Żydzi obwinią mnie za holokaust, a sądzę, że mogą to zrobić za 50 lat jak już nie będzie żadnych żyjących i wiarygodnych świadków. Warunki w partii są arcy trudne ale nie beznadziejne. Podejmuję się wyzwania i na tym zakończył swoje wystąpienie.

Po tym expose przewodniczącego w następnym z kolejności punktem porządku obrad wybrano 11 członków Rady Krajowej, Krajową Komisje Rewizyjną, Krajowy Sąd Partyjny oraz Zarząd Krajowy.

Kongres nie udzielił Absolutorium ustępującej Radzie Krajowej, której działalność okazała się kompromitacją dyskredytując w oczach wyborców pozostałych członków Rady Krajowej.

W punkcie 20 przewodniczący Kongresu otworzył dyskusję, w której dominowały aktualne problemy społeczno gospodarcze kraju oraz dociekano przyczyn tak niegodziwego postępowania poprzednich władz, którzy w naganny i niezgodny z naszym Statutem usilnie dążyli do likwidacji naszej partii, która była prekursorem protestów w sprawach rozdziału Państwa od Kościoła i oddanie władzy w ręce skompromitowanych funkcjonariuszu Watykanu.

Po zakończeniu obrad Kongresu Ryszard Dąbrowski otworzył zebranie nowo wybranej Rady Krajowej. Wybrano:

Rada Krajowa

 1. Wiceprzewodniczącego, którym został Józef Ziółkowski,
 2. Sekretarza generalnego, którym został Sławomir Mastek.
 3. Skarbnik – wakat. Nie wybrano skarbnika albowiem postanowiono zlecić firmie zewnętrznej prowadzenie księgowości partii wobec braku w naszych szeregach chętnych na to stanowisko.
 4. Członkiem Zarządu wybrano Jana Jarząbka.

W głosowaniu zatwierdzono wybór nowo wybranej 11-sto osobowej Rady Krajowej. Rada Krajowa zatwierdziła Uchwałami sprawozdanie finansowe za rok 2013 r. Uchwaliła ramowy plan wydatków i przychodów dla Zarządu Krajowego. Zatwierdziła ramowy miesięczny plan wydatków. Na tym zakończono obrady upamiętniając je wspólnym zdjęciem.

Racja PL

Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc i wsparcie finansowe, udział w zorganizowaniu Kongresu a w szczególności działaczom Małopolskiej, Śląskiej, Kujawsko – Pomorskiej oraz Wielkopolskiej RACJA PL.

Pomimo ogromnego wysiłku, jaki włożono w zniszczenie naszej organizacji podjęliśmy się reaktywowania i dalszej działalności odtworzenia struktur. Wielu działaczy dzwoniło żeby zapytać, co zamierzamy dalej zrobić. Postanowili zaczekać na wynik Kongresu. Oto jesteśmy jak Fenix odradzamy się z popiołów. Europarlament UE odpuszczamy sobie nie będziemy marionetkami Komisji Europejskiej i służyć za parawan demokracji pomimo propozycji udziału. Do wyborów samorządowych już się nie zdołamy zorganizować, może lokalnie. Postanowiliśmy skupić się na wyborach do Sejmu. Dziękuje wszystkim darczyńcą wspierających naszą partie, dzięki wam przeżyliśmy ciężkie chwile. Po remoncie wracamy do naszego lokalu partyjnego w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 55/81.

Pozdrawiam i dziękuje wszystkim członkom i sympatykom.

Ryszard Dąbrowski


4 komentarzy
 1. Śmieszne, wręcz straszne. Jeżeli taka RACJA, jaki… „przewodniczący”, to współczuję wspaniałym ludziom, który struktury Partii budowali. Bowiem każdy, który okaże się odrobinę lepszy od „szefa”, usłyszy, że „… z tobą się nie da pracować”, zrób swoje i spier….., bo mam czterech na twoje miejsce”.
  Jaki to „wspaniały” człowiek, niech świadczy zlikwidowanie struktur partii w Wadowicach w sposób identyczny, jak w 2006 roku zlikwidował je wiceprzewodniczący Bujko…
  Wart pałac Paca jak Pac pałaca…

 2. Szanowny Edwardzie, niewdzięczniku jeden, napisz uczciwie że tak pogardzany przez ciebie przewodniczący zakupił Ci dwa komputery do pracy partyjnej, laptopa zatrzymałeś i udajesz głupiego, zapłacił za twoją szczękę żebyś mógł go skutecznie podgryzać bo zjadłeś już swoje zęby na walce z Utratą i Filipiakową. Napisz uczciwie że się opieprzałeś w pracy przez trzy miesiące za jego pieniądze, które wypłacił Ci z góry. Napisz też że zapłacił za ciebie kaucje bo siedział byś dzisiaj w kryminale. Napisz też że nazwałeś go KURWĄ za to że Ci pomagał żebyś nie umarł z głodu i braku lekarstw. Za otrzymaną pomoc groziłeś mu ujawnieniem jego nagrań żeby go zdyskredytować i zadenuncjować bo nagrywałeś wszystkich członków RACJA bez ich zgody aż padłeś ofiarą własnej głupoty i paranoi. Są na szczęście świadkowie i kwity. W końcu kto komu płacił ty jemu czy on tobie. Ale ty wypłakujesz się w mankiet udając pokrzywdzonego. Dla takich jak Ty w tej partii niema miejsca. Naucz się prostych reguł że rządzi ten kto ma złoto i pieniądze on ustala warunki. Nie potrafiłeś tego uszanować więc musiało dojść do katastrofy i wyleciałeś z pracy bo kombinowałeś jak go naciągnąć na kasę i to był twój smutny koniec.Tak kończy każdy arogant. A teraz siedzisz w garażu o głodzie i chłodzie wypisujesz brednie na forach na jego komputerze.

 3. Na FB został opublikowany ten sam komentarz, a jednocześnie zablokowany mój dostęp do strony abym nie mógł się odnieść do treści.
  Skorzystałem więc z opcji „udostępnij”, której zablokować nie można i – aby się nie powtarzać – efekt poniżej, wciąż aktualny. ew.

  Jaka prawda takie działanie… panie pseudo „przewodniczący”.

  Nałgałeś Pan w komentarzu, który pozwolę sobie poniżej zacytować, ale zablokowałeś mi dostęp do strony, abym nie mógł ci odpowiedzieć. Bo ty po prostu tchórz jesteś!

  Oto komentarz pod materiałem, na który tam już odpowiedzieć nie mogę, bo boisz się prawdy:
  Cytuję:
  „Biuletyn RACJA SŁOWIAŃSKA. Szanowny Edwardzie, niewdzięczniku jeden, napisz uczciwie że tak pogardzany przez ciebie przewodniczący zakupił Ci dwa komputery do pracy partyjnej, laptopa zatrzymałeś i udajesz głupiego, zapłacił za twoją szczękę żebyś mógł go skutecznie podgryzać bo zjadłeś już swoje zęby na walce z Utratą i Filipiakową. Napisz uczciwie że się opieprzałeś w pracy przez trzy miesiące za jego pieniądze, które wypłacił Ci z góry. Napisz też że zapłacił za ciebie kaucje bo siedział byś dzisiaj w kryminale. Napisz też że nazwałeś go KURWĄ za to że Ci pomagał żebyś nie umarł z głodu i braku lekarstw. Za otrzymaną pomoc groziłeś mu ujawnieniem jego nagrań żeby go zdyskredytować i zadenuncjować bo nagrywałeś wszystkich członków RACJA bez ich zgody aż padłeś ofiarą własnej głupoty i paranoi. Są na szczęście świadkowie i kwity. W końcu kto komu płacił ty jemu czy on tobie. Ale ty wypłakujesz się w mankiet udając pokrzywdzonego. Dla takich jak Ty w tej partii niema miejsca. Naucz się prostych reguł że rządzi ten kto ma złoto i pieniądze on ustala warunki. Nie potrafiłeś tego uszanować więc musiało dojść do katastrofy i wyleciałeś z pracy bo kombinowałeś jak go naciągnąć na kasę i to był twój smutny koniec.Tak kończy każdy arogant. A teraz siedzisz w garażu o głodzie i chłodzie wypisujesz brednie na forach na jego komputerze. Podsunęliśmy Ci zmyślone głupoty a ty nagrywałeś ośmieszają siebie, całe Wadowice śmieją się z tego nagrania jak przewodniczący szmuglował przez granicę z Ukrainy towary.” – koniec cytatu.

  I stwierdzę krótko: łżesz jak bura suka!
  Gdzie te dwa komputery? Bo z tego co wiem, kupiłeś i masz!
  Szukałeś głupiego, boś ciemny jak tabaka w rogu, żeby napierdalał za twoich „prawników”, których rzekomo miałeś na pęczki, ale nie miał ci kto głupiego pisma do sądu napisać, a ty byłeś w tej materii… mniej niż zero!
  Szczęka? A kto cię o nią prosił? W najbliższych dniach odeślę, wsadzisz sobie w zadek i będziesz żuł na dwie strony!
  Wskaż to moje opieprzanie!
  Bo z tego co ustaliliśmy i udowodniłem ci w obecności świadka, to ty łgałeś jak bura suka, zwłaszcza z terminami!
  Kasy nigdy się nie wyparłem – wszak za darmo harują na chamów tylko głupcy!
  A ja po prostu na nią uczciwie zarobiłem!
  Nadto ludzie dzielą się podobno na takich co siedzieli, siedzą i… siedzieć będą? – więc…
  Wskaż miejsce i czas, w którym nazwałem cię „kurwą”?
  Chociaż pewnie powinienem?
  Nagrywałem tylko ciebie, bo od samego początku, kiedy pierwszy raz cię zobaczyłem, wiedziałem, że znajomość z tobą… śmierdzi!
  Gdzie zauważyłeś, abym się wypłakiwał?
  Jeżeli dla ciebie fakty, to wypłakiwanie się, to mówi samo za siebie, co sam jesteś wart!
  Dziwne, że było w partii dla mnie miejsce, kiedy komuś, na kim bardzo ci zależało, śmierdziało koło dupy?
  Bo doskonale wiesz dlaczego zgodziłem się na wstąpienie do tego bagna, które tak naprawdę potrzebne było mi niczym kurwie dziecko!
  Jak chcesz, to opiszę z detalami?
  I z potwierdzeniem przez świadków na tę okoliczność, których jest co najmniej kilku!

  Dla mnie to żadna katastrofa!
  Zwłaszcza życie z bagażem, jakim byłeś na moim karku!
  A już na pewno „wchodzenie między wieprze”…
  Ale ty pewnie nie znasz tej przypowieści?
  Bo wiesz, zawsze mnie uczyli, że biada, kiedy zrobi się pan z dziada (to odnośnie tego twojego „złotka”, bo do złota to mu dalej jak na tę urojoną przez ciebie Ukrainę)!

  Nie zauważyłem też żadnego smutnego końca…
  Chociaż wasz widzę dosyć wyraźnie i to chyba już po następnym posiedzeniu sądu rejestrowego…

  Kto pisze brednie, udowodniłem dostatecznie…
  Nadto, jeżeli twierdzicie, że coś mi podsunęliście, to chyba sprawdzę?
  Ale najpierw wskażcie, gdzie to nagranie, z którego „… śmieją się całe Wadowice”?
  Bo… co prawda w Wadowicach śmieją się z kogoś innego a nie ze mnie i z nagrania, które jeszcze nigdzie nie funkcjonuje, ale może warto sprawdzić, czy… wam będzie do śmiechu?
  Chcesz?
  To nałgaj jeszcze raz!
  A wywalę wszystko!
  I nie tylko na fejsie czy na swoim blogu…
  Jeżeli to będzie mało, wrzucę dowody!

  Na koniec może trochę faktów, mało istotnych, ale zawsze…
  Wszak jeden z twoich znajomych popłakał się z rozpaczy, że niby ja usunąłem go z administratora pewnej strony na fejsie, tylko nie zauważył, że idąc w twoje ślady i zachowując się niczym dziecko z piaskownicy, usunął mnie z grona swoich znajomych, czym automatycznie wykluczył się z administrowania stroną…
  A ty?
  Też niczym dziecko, usunąłeś moje komentarze, bo były ci nie n rękę, nałgałeś w podzięce za to co dla was zrobiłem i zablokowałeś mój dostęp do strony abym nie mógł odnieść się do tych twoich bredni…
  Zapomniałeś tylko, że nie można zablokować opcji…. „udostępnij”!

  Dlatego jesteś wręcz wzorem ludzi, jakich… uwielbiam!

  Aż miło spotkać takich na swojej drodze życia, bo doświadczenia z takiej znajomości ma się niepowtarzalne!

  Więc na koniec… z serca cię pozdrawiam!

  :)

 4. Widzisz Edwardzie ty nigdzie nie zagrzejesz miejsca w żadnej organizacji masz maniakalne mniemanie o swojej wyższości intelektualnej. Do Sądu Rejestrowego pisałeś z własnej nie przymuszonej woli, a teraz nagle żądasz zapłaty. Nie masz za grosz wstydu jesteś bezczelny i cyniczny. W takiej partii jak nasza nikomu za nic się nie płaci. Że napisałeś brednie w pismach procesowy to się przekonaliśmy, bo sąd i prokuratura odrzuciły twoje wypociny. Daliśmy się nabrać samoukowi, który chwalił się jak to on napisze pismo do sądu to on się natychmiast ze stracha. Masz mgliste pojecie o regułach prawnych. Z takim charakterem schizofreniczka i miernoty z wybujała fantazją udaj się na badania już najwyższy czas. O przewodniczącym puszczaj co chcesz i gdzie chcesz bo mnie to jest akurat obojętne, stoi tu akurat obok mnie jak piszę odpowiedz. Uśmiecha się z politowaniem że sprowokowany pokazałeś swoje oblicze nikczemnika. Pojękujesz jak każdy, których on zwolnił z pracy za nieróbstwo.Byli po studiach i z tytułami nie tak jak ty samouk po studniach ale głębinowych. Żal mi ciebie mitomanie jak się miotasz i wygrażasz pięściami straszysz i grozisz.
  Wyszedłeś na niewdzięcznika i aroganta niech wszyscy widzą kim jesteś. Nie będziemy się poniżać do twojego poziomu napastliwej polemiki. Na tym zakończymy ten przykry incydent jakim było powierzenie ci organizacji powiatowej i znajomość z tobą, na szczęście to już za nami.
  Wysyłaj pocztówki na Berdyczów. Mogłeś być krajowy, a tak nie jesteś nawet powiatowy.

Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Iwan Nieumywakin
Cała prawda o soli!

Iwan Nieumywakin - doktor nauk medycznych, profesor, członek Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych. Autor ponad 20 książek wydanych w wielu językach....

Zamknij