RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Nadużycia Policji

Niespełna dwa tygodnie temu złożyłam interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza w sprawie przekraczania uprawnień przez niektórych funkcjonariuszy Policji wobec osób zatrzymywanych. Dotarły do mnie informacje dotyczące powtarzających się incydentów na jednym z warszawskich komisariatów, które stanowiły przejaw poniżającego traktowania i naruszały zasadę humanitaryzmu.

Wanda NowickaOkazało się, że to niepokojące zjawisko ma znacznie szerszą skalę niż można było się spodziewać. Nie należy wykluczać, że te naganne praktyki Policji mogą być nawet zjawiskiem powszechnym. Nadużycia ze strony Policji mogą spotkać każdego obywatela i obywatelkę. Po złożeniu interpelacji otrzymałam maile i listy od osób bezzasadnie zatrzymanych i niesłusznie szykanowanych. Jedną z bardziej dramatycznych była relacja kobiety, którą próbowano okraść. Sprawców, którzy fałszywie zeznawali, puszczono, a kobieta została zatrzymana. Naruszono jej nietykalność cielesną, poniżano i szykanowano. Słaba i potrzebująca pomocy kobieta przeżyła koszmar. Mimo to złożyła skargę na policjanta, który dopuścił się nadużyć, jednak przełożony usiłował kryć niekompetencję swojego podwładnego.

Wkrótce po złożeniu przeze mnie interpelacji wybuchł kolejny skandal dotyczący stosowania tortur wobec zatrzymanych sprawców przez siedleckich policjantów, w wyniku czego jeden z zatrzymanych popełnił samobójstwo. Po nagłośnieniu sprawy przez media pięciu funkcjonariuszom postawiono zarzuty znęcania się nad podejrzanymi.

Policja tłumaczy się, że będzie interweniować w sytuacjach kryzysowych. Z niecierpliwością oczekuję odpowiedzi Ministra Sienkiewicza na moją interpelację. Zadałam w niej następujące pytania:

(I) Czy Minister Spraw Wewnętrznych ma świadomość opisanego powyżej zjawiska przekraczania uprawnień przez funkcjonariuszy policji? Czy Ministerstwo gromadzi wiedzę na ten temat, monitoruje działalność organów ścigania pod tym kątem oraz czy prowadzi działania prewencyjne i edukacyjne zmierzające do wyeliminowania tego typu incydentów? Na czym te działania polegają i jak Ministerstwo zamierza przeciwdziałać w przyszłości podobnym sytuacjom?

(II) Ile rocznie, w okresie ostatnich pięciu lat, zostało złożonych skarg lub zażaleń na działanie funkcjonariuszy warszawskich posterunków w stosunku do zatrzymanych osób?

(III) Z jakich przyczyn były składne w/w skargi lub zażalenia oraz ile z nich dotyczyło pobić, a ile werbalnego naruszania godności człowieka takich jak obrażanie, upokarzanie, zachowania homofobiczne?
(IV) Ile postępowań wszczętych na podstawie skarg lub zażaleń zakończyło się uznaniem winy funkcjonariuszy warszawskich komisariatów Policji, a w ilu przypadkach zakończyło się w inny sposób i w jaki?

(V) Czy w związku z w/w skargami lub zażaleniami toczyły się równolegle postępowania dyscyplinarne wobec konkretnych funkcjonariuszy? Jaki był ich skutek?

(VI) Czy w związku z w/w skargami lub zażaleniami były dochodzone przez osoby zatrzymane, a następnie skarżące, odszkodowania? Jaki był skutek tych postępowań odszkodowawczych?

(VII) Dlaczego wszystkie pomieszczenia (łącznie z toaletami i korytarzami) na komisariatach Policji nie są objęte pełnym monitoringiem video oraz audio oraz dlaczego pełnym monitoringiem audio i video nie są objęte policyjne radiowozy i furgonetki przeznaczone do przewożenia zatrzymanych osób?

Oczekuję nie tylko samej odpowiedzi, ale i pilnego podjęcia odpowiednich kroków, aby w przyszłości zapobiegać tego typu niedopuszczalnym praktykom. Tym razem bowiem nie chodzi już tylko o gwarancje konstytucyjne i powszechnie obowiązujące standardy ochrony praw człowieka, ale wręcz o ludzkie życie.

Wanda Nowicka

Wicemarszałkini Sejmu RP VII kadencji, jest z wykształcenia filozofem klasycznym. Pracowała jako nauczycielka łaciny i angielskiego w warszawskich liceach. Działaczka ruchów kobiecych, feministka i obrończyni praw człowieka. W 1990 r. Nowicka współzakładała Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo „Neutrum”. W 1992 r. współtworzyła Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, którą prowadziła do 2011 r.. Była ekspertką Światowej Organizacji Zdrowia.

W 1997 r. kandydowała do Senatu z rekomendacji Unii Pracy. Zdobyła wówczas blisko 190 tys. głosów poparcia. W latach 1998 – 2002 była, z rekomendacji PPS, radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Nowicka jest laureatką wielu nagród, m.in. w 1994 r. polskiej edycji konkursu Kobieta Europy. W 2000 r. została laureatką Tęczowego Lauru. W 2008 r. odebrała nagrodę Uniwersytetu na Wygnaniu (University-In-Exile Award) od nowojorskiej New School for Social Research. Wykłada w szkole Gender Mainstreamingu w PAN. Jest autorką wielu artykułów, publikacji i raportów po polsku i angielsku. Nowicka jest matką trzech dorosłych synów. www.wandanowicka.eu

TAGS:  
Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ryszard Dąbrowski
Redakcja „NASZA RACJA” apeluje do wszystkich, obywateli RP o przyłączenie się do ogólnopolskiego protestu

Poniżej publikujemy list otwarty w obronie prof. zw. dra hab.  Krzysztofa Jasiewicza. Niech każdy kto ma odwagę stanie w obronie z...

Zamknij