RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Maria Szyszkowska – (filozof lewicowy i marksistowski, libertyn, komunistka, marksistka, nihilistka, wybitna żydowska intelektualistka; Rada Programowo-Naukowa Wolnomularz Polski)

Sztandar Młodych (11.IX.95) doniósł, że ks. Zbigniew Trzaskowski na spotkaniu z Forum Kobiet Katolickich podał, że w Warszawie jest loża kobieca prowadzona przez prof. Marię Szyszkowską. Jak wspomniano wyżej jest ona w radzie redakcyjnej Wolnomularza Polskiego.

Maria Szyszkowska

Niedziela (26.I.97) podaje, że prof. Szyszkowska jest we władzach Stowarzyszenia na Rzecz Humanizmu i Etyki Niezależnej oraz Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej. Walczy o „dostęp bezwzględny do pornografii”. Spróbuje tu przedstawić wybitną osobowość, kobietę która otworzyła mi oczy na świat realny i rzeczywisty. Kiedy się z nią żegnałem w Nałęczowie w marcu 2009 roku obłudnie mnie zapewniała że pomimo różnicy poglądów będziemy utrzymywać znajomość bez urazy. Ale tak kończy się każda moja znajomość ze wszystkimi, którym nie udaje się mnie podporządkować i wykorzystać do swoich celów.

prof. dr hab. Maria Szyszkowska ( to jej przybrane nazwisko polsko brzmiące) – senator RP V kadencji. Ukończyła studia na Wydziale Prawa UW i Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK. Habilitowała się na Wydziale Filozoficznym KUL.

 Za swoją bezkompromisową postawą oraz wiernością wobec dokonanych wyborów filozoficznych naraża się od lat na nieustanne ataki i szykany.

Głosi poglądy antyklerykalne. Opowiada się za pacyfizmem, a także przeciwko temu, co uznaje za formy zniewolenia i dyskryminacji. Jest orędowniczką państwa neutralnego światopoglądowo. Domaga się wolności światopoglądowej i tolerancji oraz szacunku dla każdego człowieka. Jest kantystką, agnostykiem, a także wegetarianką. Sformułowała własną teorię prawa naturalnego i filozofii codzienności.

W 1992 roku utworzyła Zakład Filozofii Polityki w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Wykładała filozofię na uniwersytecie w Wiedniu. W latach 1994-97 była sędzią Trybunału Stanu RP.

Za działalność publiczną 30 marca 1999 została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest wiceprzewodniczącą polskiego oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Należy m.in. do Związku Literatów Polskich, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Internationale Gesellschaft „System der Philosophie”. Była przewodniczącą rady kwartalnika naukowego „Małżeństwo i Rodzina” oraz założycielką „Inicjatywy Otwarci”.

Opublikowała kilkadziesiąt książek z zakresu filozofii prawa oraz polityki. Próbowaliśmy czytać jej literaturę ale zostaliśmy skatowani umysłowo, przy całym szacunku dla pani profesor Marii Szyszkowskiej nie byliśmy wstanie tego masochizmu intelektualnego dokonać nawet pod groźbą kalectwa lub śmierci.

Nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Żydowska Gmina nie dała rady przeforsować jej kandydatury.

Prezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli.

Obecnie wykłada na Uniwersytecie Warszawskim i prowadzi tam seminarium doktorskie. Wykłada również w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa. Imponujące prawda.

W latach 1993–1997 była członkiem Trybunału Stanu. W 2001 z ramienia koalicji SLD-UP została wybrana na senatora V kadencji z okręgu warszawskiego. Należała do Sojuszu Lewicy Demokratycznej i tworzonego przez senatorów lewicy klubu „Lewica Razem”. Przewodniczyła komisji etyki SLD, należała do Platformy Socjalistycznej założonej w ramach tej partii.

Autorka m.in. nieuchwalonych projektów kodeksu honorowego osób pełniących funkcje publiczne, ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci (który jako pierwszy w Polsce został złożony w Senacie w 2003), a także projektów ustaw dotyczących aborcji i eutanazji.

26 stycznia 2005 wystąpiła z SLD. W maju tego samego roku ogłosiła zamiar startu w wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny. Uzyskała poparcie Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”Demokratycznej Unii Kobiet oraz niewielkich organizacji i partii lewicowych (Pracownicza DemokracjaStowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo NeutrumKomunistyczna Partia PolskiNowa Lewica). Sama deklarowała, że zebrała 96 959 podpisów poparcia pod swoją kandydaturą, co nie pozwoliło jej na start w wyborach z jej własnej winy bo na tydzień przed upływem terminu składania do PKW podpisów zakazała dalszego ich zbierania bo PPP w osobie przewodniczącego oświadczyła że uzbierała dla niej coś jak mnie pamięć nie myli 7600 podpisów, których się nie doczekała. Tak naiwną intelektualistkę wyeliminowano z walki o fotel prezydencki gdzie była pewnym kandydatem na ten urząd.  W programie przedwyborczym domagała się m.in. natychmiastowego wycofania wojsk polskich z Iraku i wprowadzenia zasiłków dla wszystkich bezrobotnych. W odbywających się w tym samym roku wyborach parlamentarnych startowała do Sejmu z warszawskiej listy Polskiej Partii Pracy, otrzymując 2590 głosów.

W sierpniu 2006 uzyskała honorowe członkostwo w partii RACJA Polskiej Lewicy. Od 22 września 2007 do 21 marca 2009 była jej przewodniczącą. Wystąpiła z partii po wycofaniu się RACJA z koalicji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego z Polską Partią Socjalistyczną. Tu muszę  wtrącić

Ryszard Dąbrowski Racja

swoje trzy grosze bo pani profesor miała swoją wizje rządzenia za pomocą utalentowanej młodzieży żydowskiej jej wychowanków kwiatu młodych intelektualistów spolonizowanych żydów, których ojcowie przyszli tu z  Armia Czerwoną i mieli stanowić ścisłe kierownictwo dla polskich matołów czy chamów jak nas nazywali pieszczotliwie. Bo uprzednio wymordowali nam naszych wybitnych przywódców politycznych i elity intelektualne, Katyń, Miednoje. Nie wspominając 200 tyś osób wymordowanych w latach 1945-56 podziemia zbrojnego.   Zamach się nie udał i Rada Krajowa zagłosowała przeciwko jej polityce w której udział brali działacze, lobby żydowskiego w RACJA PL Jan Barański, który po tym blamażu wycofał się z polityki oraz Ziemowita Bujko kolaboranta, który został pozbawiony funkcji wiceprzewodniczącego. To wtedy zwróciłem uwagę na rolę jaką odgrywało lobby żydowskie w RACJA PL i w innych partiach politycznych. To samo chcieli zrobić z PPS ale nie nawykli do ciężkiej pracy Młodzi Socjaliści bez konfitur, uciekli z jej struktur można powiedzieć że ją porzucili. Kiedy pani profesor opowiadała publicznie że Ubecja i Esbecja to formacja utworzona w legalnym i suwerennym Państwie, a prześladowanie funkcjonariuszy jest naganne za to że sumiennie wykonywali swoją prace, nie mogłem uwierzyć że to mówi kandydatka do Nobla. Pani profesor pozostała honorową członkinią naszego ugrupowania. Nigdy nie było takiej możliwości żeby ją i Jaruzelskiego pozbawić tytułu honorowego członka nad czym boleje. W wyborach parlamentarnych w 2011 już bez żenady i  powodzenia kandydowała do Sejmu z lubelskiej listy SLD, otrzymując 3239 głosów. Ja kontrowersyjny nikomu nieznany polityk, gdzie mi tam do pani profesor dostałem coś ponad 2600 głosów. Kandydowała z listy  SLD z którym była ciągłe skłócona, a za jej kadencji nie możliwa była z nimi współpraca.

Jest też prezesem Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli, członkinią honorową stowarzyszenia ATTAC Polska i jednym z założycieli Polskiego Forum Społecznego.

Od lat funkcjonują negatywne opinie o masonerii mówi pani profesor, potęgowane przez wpływ Kościoła Katolickiego ( kontrolowanego przez masonerię ale o tym czujnie pani profesor nie chce mówić) oraz przez marksistów, którzy mieli w czasach PRL duży wpływ na kształtowanie świadomości Polaków. Idee głoszone przez masonów znacznie wyprzedziły naszą epokę globalizacji. Biorę tu pod uwagę nie tyle wykoślawioną realizację tej idei, co podłoże teoretyczne z których ona wyrosła. Przypuszczam, że zrozumienie i akceptacja poglądów masonerii nastąpi dopiero w odległej przyszłości mówi ciepło i z sympatią pani profesor o wolnomularzach.

Uwaga trzymać się krzeseł. A teraz  coś dla prostaków i polskich chamów do, których i ja należę. Do masonerii wstępowali najbardziej światli przedstawiciele społeczeństwa swoich czasów. Dlaczego ja Ryszard Dąbrowski nie jestem w masonerii bo się nimi brzydzę. Pani profesor kadzi dalej. Osoby pozbawione uprzedzeń, a więc przesycone tolerancją, poczuciem braterstwa i przede wszystkim pragnące wprowadzenia trwałego pokoju na Ziemi. Tu podajemy przykłady masonów 33 stopnia, których pani profesor nie wymienia przez skromność. Na przykład  Robespierre, Marks, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Gorbaczow i miłujący pokuj Buszowie ojciec i syn to niektóre przykłady pospolitych zbrodniarzy. Pani profesor kadzi dalej. Masonami były i są osoby wysoko rozwinięte duchowo, mające poczucie odpowiedzialności za los świata. Osoby świadome tego, że rządy polityków mogą prowadzić do katastrofy. Jasno to wyraził w swoich poglądach Kazimierz Dąbrowski wyjaśniając jako lekarz i psycholog, że wśród polityków jest wielu psychopatów, czyli osób żądnych władzy i pieniędzy, często inteligentnych, ale pozbawionych skrupułów i poczucia odpowiedzialności za innych. W tej sytuacji niezbędne jest oddziaływanie na świat masonów, w większości swej wrażliwych, czułych na nieszczęścia spadające na innych i kultywujących wartości, których realizacja nadałaby wzniosły sens naszej epoce. Chyle czoła pani profesor zatkało mnie zupełnie.

Pani profesor snuje swoją opowieść jak usypiającą mantrę. Pisałam kiedyś o niebezpieczeństwie tajnych organizacji, ale ta o której piszę powinna poprzez swój międzynarodowy charakter mocniej odciskać się na kształcie naszego świata (przypuszczam że ma na myśli Lożę „Ponad Podziałami”). Przy czym o ile Opus Dei dąży do utrwalenia hierarchii społecznej i utrwala różnice stanowe między ludźmi – to masoneria bierze pod uwagę wyłącznie hierarchię zależną od decyzji poszczególnych jednostek. Mianowicie hierarchię, czy inaczej zróżnicowanie społeczeństwa pod względem poziomu rozwoju duchowego jednostek. A to nie wiąże się ani z bogactwem, ani z wykształceniem, ani ze stanowiskiem, lecz z indywidualnym wysiłkiem. Wrogami masonerii są również osoby przesycone antysemityzmem  mówi o mnie i o Tymochowiczu. Dziękuje że mnie skromnego żuczka raczyła pani zauważyć. W swej zaciekłości fałszywie utożsamiają masonerię z Narodem Żydowskim. Dla wyjaśnienia dodam, napisała pani profesor że wielu wybitnych twórców było i jest narodowości żydowskiej, ale to nie znaczy, że masonami są wyłącznie Żydzi. Tak jak Kościół potrzebuje sprzątaczek, kucharek o cichodajkach nie wspomnę tak masoneria potrzebuje frajerów do finansowania swoich chorych planów, którymi się wysługuje. Miler, Palikot, Kwaśniewski, Tusk, Pawlak, Szyszkowska itp.

Na zakończenie dodam, mówi pani profesor,  że wśród masonów są wyznawcy rozmaitych religii, w tym również katolickiej. Z tego powodu istnieją loże masońskie w których przysięga się na Biblię, a są także takie w których przysięga się na księgę o kartach niezapisanych. A więc jest miejsce w masonerii dla ludzi o różnorodnym poglądzie na świat. Tyle Maria Szyszkowska, od samych tytułów naukowym może człowieka zemdlić i onieśmielić, a teraz ja polski antysemita, ksenofob, pieniacz i prosty cham, który rozumuje jak każdy przeciętnie inteligentny człowiek pozbawiony klap na oczach, założonych przez komuszą propagandę jak wielu ludzi myślących podobnie mających prawdę przed oczami.

Za panią profesor Szyszkowską, stoi najbardziej pokręcona zbrodnicza organizacja religijna świata, czyli masoneria.

Kryje się za tym podwójna taktyka: “ciemnemu ludowi” wciskają pseudo racjonalizm, sceptycyzm, humanizm, ateizm – a sami na swoich zebraniach czytają kabałę i inne pisma, a potem – w szerszej perspektywie, wykorzystują tę wiedzę tajemną przeciwko zwykłym ludziom. Odrażające.

Ksiega Urantii

Za nią i jej podobnymi intelektualistami pochodzenia żydowskiego i kolaborantami polskimi stoją tajne stowarzyszenia, o totalitarnej, faszystowskiej ideologii – to już wiemy jak traktują ludzi, wywołali dwie krwawe rewolucje, wojny światowe no i rewolucje kulturalną w Chinach gdzie mason 33 stopnia uplasował się na drugim miejscu zaraz za Kościołem Rzymskokatolickim w eksterminacji ludności. A media to ich  słupy ogłoszeniowe dla korporacji medycznych, chemicznych i biotechnologicznych. Ich oferta okaleczania i uśmiercania na wszelkie możliwe sposoby jest tam przedstawiona bogato i szeroko. W tych mediach i portalach Internetowych możemy znaleźć takie kwiatki, jak pochwała eugeniki, z drugiej strony, portal ten określa się jako lewicowy. Jak to pogodzić? Przecież eugenika (dziś nazwę zmieniono na: “genetyka”) jest elementarną częścią narodowego socjalizmu. Eugenika i ściśle z nią związana teoria ras – została zapoczątkowana przez Helenę Bławatsky i Alice Bailey – założycielki dwóch tajemnych organizacji – towarzystwa teozoficznego i Lucifer Trust.

Dziś zarówno nauka, jak i religia są podstawowymi czynnikami kontroli ludzkości. Masoneria, czyli właściciele portalu racjonalista.pl i wolnomularstwo.pl celuje w oba czynniki – naukę i religię. To, co jest przedstawiane oficjalnie jako dobre, nie zawsze takie jest. Każdego z nas rodzice informowali np. o prawdziwych przyczynach klęski Powstania Warszawskiego, choć oficjalnie mówiono co innego.

Ramtha

Uczono nas także, że nie wszystko jest dobre, co jest dostępne oficjalnie, w sklepie, telewizji, Internecie. To pewna podstawa z jaką wchodzimy w dorosłe życie. Jednak co wynosimy z tej nauki? Zaryzykuję twierdzenie, że nic! Ufamy lekarzom którzy wkłuwają nam zanieczyszczenia chemiczne pod postacią szczepionek, korporacjom spożywczym, ufamy medycynie której rozwiązania są często gorsze niż sama choroba. Ufamy, bo mamy taką potrzebę, którą bezlitośnie wykorzystują wszelkie władze, marketingowcy, spece od reklamy, korporacje.

Wiadome jest, że prawda o racjonalista.pl i wolnomularstwo.pl jest usuwana z ich witryn – użytkownicy którzy to publikują, są natychmiast banowani. Dlaczego ujawnienie tej prawdy tak im przeszkadza? Dlaczego oni się tego wstydzą? Czy fakt, że organizacja religijna sponsoruje stowarzyszenie racjonalistów, ateistów, humanistów – nie daje do myślenia? Dlaczego organizacja typowo wyznaniowa ma cokolwiek wspólnego z ateizmem i świeckim humanizmem? A może to po prostu element większego planu. Ogłupić jak najwięcej ludzi, pozbawić ich kontaktu ze Stwórcą  Bogiem, wmówić, że człowiek i to co przeżywa, jest tylko sumą reakcji biochemicznych? Zaś wiedzę tajemna, np. z kabały, zostawić tylko dla siebie? Polecam pani profesor mój artykuł „Oto Bóg” może już czas na refleksje i przestanie pani snuć swoje pokrętne  teorie. Pani się zapomina że my nie jesteśmy na pani wykładach i nie studiujemy tego masońskiego chłamu,  nie walczymy o wpis do indeksu. Niech się pani nie naprzykrza z tym Kantem bo teoria socjalizmu nie przyniosła nic dobrego ludzkości. Musi pani zrozumieć że nie damy się więcej już oszukiwać . Tacy inteligentni to wy nie jesteście bez przesady. Macie na rękach krew milionów niewinnych ofiar ale wam ciągle mało. Przykro mi że pani bierze w tym udział.

Ryszard Dąbrowski

Źródło: Internet, różne


2 komentarzy
  1. kiedyś zebrałem 1200 głosów dla obywatelki, która chciał byc prezydentem, a o której pan pisze. Nikt mi nawet nie powiedział paszoł won. Od tamtej pory jestem antysemantycznym, semickim nienawistnikiem tego typu osobliwośći. Wiecej takich opini i może za lat ileś tam dowiemy sie , że prawdy takie jak wyżej obudzą ten kraj i dojdziemy do kraju bez hartmanów, palikotów , piskorskich i tym podobnych typów , którzy w blizej nieokreslonych realiach zostali milionerami siedzac przy karcianym stole.Czy jakaś gazeta odważy sie to opublikować?

  2. Czytając to czuję się jakbym czytał Frondę.

Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Annna Dąbrowska
Palikot Europy Plus

Janusz Palikot jest mistrzem zamieszania w lewicowej koalicji Europa Plus, na której to on skorzysta najwięcej. W tym, kto idzie...

Zamknij