RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Liberalizm czy socjalizm – spotkanie w Poznaniu

„LIBERALIZM CZY SOCJALIZM”
RACJA PL RUCH Palikota wspólne zebranie członków obu partii w Poznaniu.

W dniu 22.04.br z inicjatywy posła Macieja Banaszaka z RUCHU Palikota i przewodniczącego RACJI PL Ryszarda Dąbrowskiego w myśl podpisanej Uchwały obydwu partii doszło do pierwszego spotkania członków Racji i Ruchu w Domu Studenckim „JOWITA” w Poznaniu.

Poseł przedstawił zebranym przewodniczącego RACJI PL Ryszarda Dąbrowskiego i przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Wielkopolskiej RACJI PL Krzysztofa Woźniakiewicza. Wyjaśnił że jest to próba nawiązania współpracy i integracji obydwu środowisk, którym przyjdzie współpracować w zbliżających się wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący RACJI PL zapoznał zebranych z historią i tworzeniem struktur RACJI w całym kraju. RACJA powstała 8 sierpnia 2002 roku wówczas jeszcze jako Antyklerykalna Partia Postępu RACJA. Inicjatywa budowy nowego ugrupowania zrodziła się na bazie niezgody tysięcy czytelników tygodnika „Fakty i Mity” na niesprawiedliwość społeczną, złe rządzenie państwem, a przede wszystkim – niesamowitą wręcz dominację Kościoła w Polsce. Od początku wskazujemy, że podstawą normalnego rozwoju państwa musi być demokracja, lewicowe spojrzenie na gospodarkę, liberalizm światopoglądowy, a także wyraźny rozdział państwa od kościołów oraz związków wyznaniowych. Od stycznia 2006 roku używamy nazwy RACJA Polskiej Lewicy, choć pozytywnie rozumiany antyklerykalizm jest jednym z naszych najważniejszych punktów programowych. Członkowie i działacze RUCHU Palikota podsumowali cykl wspólnych spotkań, które należy uznać za udane, a szczególności to w Mosinie, które miało najwyższą frekwencję.

W trakcie skierowanych do mnie pytań miał miejsce nieprzyjemny zgrzyt. Kościelny z Puszczykowa będący członkiem RUCHU Palikota wystąpił z pretensjami pod naszym adresem że ostentacyjnie demonstrujemy nasz antyklerykalizm i podajemy nieprawdziwe fakty oraz dane dotyczące finansowania kościoła, próbował podważyć moje wypowiedzi jako niewiarygodne. Oświadczyłem że są one autorstwa posła Romana Kotlińskiego, posła Kopycińskiego oraz przewodniczącego RUCHU posła Janusza Palikota i pochodzą ze wspólnego opracowania oraz badań zleconych przez tygodnik NIE i do nich proszę kierować reklamacje. Tu, ku naszemu zaskoczeniu spotkaliśmy się z negatywnym odbiorem przez członków RUCHU naszego antyklerykalizmu, którzy twierdzili, że mamy zbyt radykalnie poglądy i wielu członków RUCHU drażni to że na wspólnych spotkaniach z wyborcami akcentujemy je zbyt mocno. Przewodniczący RACJI PL wyjaśnił zebranym, że bez rozdziału państwa od Kościoła nie zbudujemy nowoczesnego, świeckiego państwa, że to fikcja, a z tego zebrani powinni sobie zdawać sprawę. I przy głoszeniu głównych tez programowych budowy nowoczesnego państwa, przez RACJĘ i RUCH nie unikniemy konfliktów z Kościołem. Uważamy, że warunkiem dynamicznego rozwoju kraju jest EDUKACJA – świecka, nowoczesna i dostępna dla wszystkich, w której rozum jest ważniejszy niż wiara. Powszechne wychowanie przedszkolne, zwłaszcza na wsi, jest warunkiem wyrównania życiowych szans. Rozumiemy demokrację jako poszanowanie praw mniejszości. Ludzie powinni mieć równe prawa bez względu na płeć, narodowość, rasę, wyznanie lub jego brak, orientację seksualną, wiek czy niepełnosprawność. W zrównoważonej gospodarce powinna istnieć zarówno własność prywatna, jak i państwowa, spółdzielcza czy samorządowa.

Tu są wyraźne różnice programowe, gdzie RUCH chce prywatyzować szpitale (to niebezpieczne manewry), a RACJA się od tego odcina. Sprzeciwiamy się zwłaszcza prywatyzacji sektora publicznego (ochrona zdrowia, sanatoria, ubezpieczenia społeczne, edukacja, woda, energia), który nie musi przynosić zysku. Sprzeciwiamy się prywatyzacji naszych zasobów geologicznych. Domagamy się unieważnienia konkordatu przyjętego z naruszeniem polskiego prawa pozbawiającego Polskę suwerenności na rzecz Watykanu. Członkowie RUCHU byli innego zdania że należy tonować i nie podnosić tych kontrowersyjnych kwestii bo wielu naszych wyborców jest katolikami i postrzegają oni antyklerykalizm jako atak na Kościół i głęboko zakorzenioną tradycję. Przewodniczący RACJI PL wyjaśnił że skupiamy w swoich szeregach ludzi, którzy stoją na stanowisku rozdzielenia religii i prawa, religii i polityki, jak również religii i nauki. Członek RACJI PL może być wyznawcą jednej z wielu religii, bądź ateistą, agnostykiem, może być bezwyznaniowym, ale zarazem ma być zwolennikiem państwa neutralnego światopoglądowo. My potępiamy grabież, a z tradycją ona nie ma nic wspólnego. Grabiony jest od 20 lat gigantyczny majątek narodowy przez Kościół za przyzwoleniem kolejnych rządów i samorządów. Państwo oddaje tysiące nieruchomości, dotuje bez zahamowań Kościół, a jednocześnie nie realizuje budownictwa socjalnego, ani dla młodych, ani dla tych obywateli, których nigdy nie będzie stać na własne mieszkanie czy wynajem. To jedna z przyczyn emigracji ludzi młodych i wykształconych na koszt polskiego podatnika. Powstało, nieznane w poprzednim systemie, zjawisko bezdomności.

Członkowie Ruchu twierdzą że nie należy pokazywać naszych różnic programowych na wspólnych spotkaniach bo stawia to posła RUCHU w niezręcznej sytuacji. Przewodniczący wyjaśnił że nie może się zgodzić na propagowanie przez posła RUCHU podatku liniowego niekorzystnego i niemoralnego oraz nieefektywnego ekonomicznie dla słabiej zarabiających, przerzuca on koszty utrzymania państwa z bogatych na biednych. RACJA PL jest za podatkiem progresywnym, czyli bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem.

Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej RACJI Jan Rutkowski wypomniał posłowi że RUCH bez konsultacji z RACJĄ popiera niekorzystne wydłużenie wieku emerytalnego co spotyka się z negatywnym odbiorem społecznym, a my się temu przeciwiamy. Poseł Maciej Banaszak skomentował to że sprawa jeszcze nie jest przesądzona trwa dyskusja w Sejmie. Nie uznajemy własności prywatnej za jedyną i nienaruszalną. Cenimy także własność państwową i spółdzielczą, dążymy do sprawiedliwości wprowadzając rozwiązania systemowe. Filantropia, doraźnie rozwiązująca pewne problemy, uwłacza tym, do których jest skierowana. Działamy czynnie, by przezwyciężać stan biedy, nędzy, głodu, bezrobocia i bezprawia pod pozorami prawa. Odnosimy się z wielkim szacunkiem do ludzi sędziwych, podważamy pogląd głoszący, że stanowią obciążenie dla młodszego pokolenia. Traktujemy każdego jako cel sam w sobie, a nigdy jako środek nawet do szczytnych celów, a to zasady socjalizmu. Działamy na rzecz zmiany świadomości społeczeństwa, wyzbywania się uprzedzeń, stereotypów, jak również przeciwdziałamy procesom manipulacji świadomością społeczeństwa przez media. Poseł Banaszak podsumował, że RUCH Palikota nie jest partią lewicową, antyklerykalną, socjalną ani liberalną, a bierze ona ze wszystkich nurtów politycznych co najlepsze dla obywatela. W odpowiedzi na to oświadczenie przewodniczący RACJI PL mówił, że to niebezpiecznie wyzbywać się głoszonych wartości lewicowych i antyklerykalnych haseł, na których razem wprowadziliśmy do Sejmu 40 posłów bo wyborcy źle postrzegają takie zachowanie po wyborach i odwrót od tych haseł może wywołać zawód wyborców, przysporzyć RUCHOWI przeciwników, co spowoduje spadek popularności. Podobnie z podejściem do homoseksualizmu, którego niektórzy działacze się wstydzą.

Na sali zapadła cisza, a przewodniczący kontynuował: „Wielokrotnie występowaliśmy przeciw dyskryminacji rozmaitych grup społecznych i od tego nie odejdziemy. Wiąże się to z konieczną zmianą stosunku naszego społeczeństwa do mniejszości narodowych, religijnych i seksualnych. Kobiety powinny mieć pełne prawa, łącznie z prawem do aborcji i z tymi postulatami się zgadzamy. Cenimy narodową tradycję i kulturę, ale czujemy się przede wszystkim częścią ludzkości.”

W spotkaniu udział wzięli członkowie Wielkopolskiej Rady Wojewódzkiej: wiceprzewodniczący Jan Rutkowski, sekretarz Woj. Wlkp. Hanna Okonek, członkowie Koła Miejskiego RACJI PL w Poznaniu około 20 członków. Wszystkim dziękuję za poświęcony czas i udział w dyskusji.

Całość spotkania zarejestrowała RACJA TV.

Przewodniczący RACJI PL Ryszard Dąbrowski

Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
de_pl
Polacy płacą za najem mieszkań dwa razy więcej niż Niemcy

Na wynajęcie mieszkania dwuosobowa rodzina wydaje w Polsce 30% swojego domowego budżetu – wynika z danych Eurostatu. W Niemczech jest...

Zamknij