RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Komunikat

Szanowne Koleżanki i Koledzy zwracam się z apelem do wszystkich, członków Partii, w tym Rady Krajowej, którzy nie wyrażają zgody na  wstąpienie w szeregi TWÓJ RUCH Palikota, co wiąże się z planowaną likwidacją naszych struktur.

Ryszard Dąbrowski

Zwołuję w trybie nadzwyczajnym dwudniowe posiedzenie Rady Krajowej w Wadowicach: rozpoczęcie w dniu 26 października 2013 roku, o godz. 13:00. Posiedzenie organizowane jest przez Zarząd Wojewódzki Małopolska RACJA PL w celu podjęcia wspólnych, wiążących decyzji odnośnie dalszej działalności i nawiązania współpracy z pozostałymi w opozycji członkami  Rady Krajowej oraz szeregowymi członkami Partii.

Uzurpator podający się za przewodniczącego RACJA PL, z którego naśmiewa się cała polska niezależna prasa, nazywając go prymitywnym, dukającym kłamczuchem, próbuje zawładnąć  strukturami Partii, w kompromitujący sposób łamiąc Statut. Wraz z kolaborantem Ziemowitem Bujko, szantażem chcą przymusić szeregowych członków Partii oraz Rady Krajowej do podpisania Deklaracji wstąpienia do Twojego Ruchu Janusza Palikota, obiecując michę i stanowiska. Opornych obrzuca inwektywami, używają niewybrednych epitetów, które  adresuje w korespondencji do wahających się  członków Partii – przymuszając w ten sposób do pośpiechu niezbędnego strukturom partyjnym skompromitowanego politycznie Janusza Palikota. W ten sposób macie porzucić wyznawane przez lata poglądy oraz budowane wspólnie idee RACJA PL w imię chorych ambicji Bujki i Cedzyńskiego.

Bowiem brak Waszych deklaracji zdyskredytuje kolaborantów, którym zależy wyłącznie na zajęciu Waszym kosztem pierwszych miejsc na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Za tą cenę sprzedali Was oraz Partię Palikotowi, aby kolejny raz RACJA PL została  przez Janusza Palikota oszukana.

Nadmieniam że każdy z członków RRACJA PL, który chce wstąpić w struktury nowego tworu politycznego musi wystąpić  z Partii, albowiem tak stanowi jej Statut. Tym sposobem przestaje być członkiem RACJA PL, a przedstawiciele struktur terenowych utracą mandat członka Rady Krajowej.

Rada Krajowa zwołana w dniu 05 października 2013 roku, nie miała uprawnień statutowych ani mandatu do podejmowania decyzji odnośnie połączenia się z Twoim Ruchem.

W związku z próbą zwołania na dzień 23 listopada 2013 roku Nadzwyczajnego Kongresu Partii wszyscy, którzy podpiszą deklarację wstąpienia do struktur politycznych Janusza Palikota zostaną z mocy Statutu RACJA PL wykluczeni z Partii.

Jednocześnie decyzje podejmowane przez osoby nie będące członkami RACJA PL od dnia ukonstytuowania się obcych nam ideowo oraz moralnie struktur nowej partii Janusza Palikota, będą podczas Nadzwyczajnego Kongresu RACJA PL z mocy prawa nieważne, a fałszowanie dokumentów – karalne.

NIE POZWÓLMY WIĘC Bujce i Cedzyńskiemu na łamanie Statutu naszej Partii.

NIE POZWÓLMY aby skompromitowany poseł Ruchu Palikota, który nigdy nie reprezentował RACJA PL oraz jej członków i sympatyków z trybuny sejmowej, zniszczył nasz 11. letni dorobek.

Jednocześnie oświadczam, iż żadnemu z członków RACJA PL, który zechce przejść do nowego tworu politycznego Janusza Palikota nie będę czynił wyrzutów bądź stawiał przeszkód.

Oświadczam też, iż nie mam zamiaru być za wszelką cenę przewodniczącym RACJA PL, ale moim obowiązkiem jest przestrzeganie Statutu oraz obrona dotychczasowego dorobku Was wszystkich w RACJA PL. Istnieje możliwość wycofania wniosku o delegalizację Partii z Sądu Rejestrowego, ale tylko w jednym przypadku – po przywróceniu stanu z  dnia 26 stycznia 2013 roku, kiedy podczas obrad Rady Krajowej, w sposób zabroniony Statutem Partii uzurpatorzy w sposób kryminogenny przejęli władzę w RACJA PL, aby za puste obietnice sprzedać Partię i jej członków Januszowi Palikotowi. Wydalenie obydwu wichrzycieli z naszych szeregów może uratować nam twarz przed wyborcami. Każde inne działania spowodują złożenie wniosku o unieważnienie postanowień Rady Krajowej z dnia 05 października br. oraz planowanego na listopad Kongresu.

Czekamy na zgłoszenia.

Na wspólnym spotkaniu razem zdecydujemy, co do dalszego kierunku działania naszej Partii.

Z poważaniem

Ryszard Dąbrowski – przewodniczący RACJA PL.

P.S. Wszystkich zainteresowanych spotkaniem w Wadowicach w dniach 26-27 października 2013 roku: początek zebrania o godzinie 13:00 – informujemy, że pokrywamy koszty zakwaterowania i wyżywienia. Koszty dojazdu we własnym zakresie.

Zgłoszenia przyjmuje kol. Sławomir Mastek, tel. 509-984-090; e-mail: smastek@poczta.onet.pl

Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kontrolowane bankructwo
Kontrolowane bankructwo. Czy bankrut USA zbankrutuje po 17 października?

Syjonistyczne media straszą wszystkich mieszkańców globu. Na 17 października wyznaczono ostateczny termin dotyczący podniesienia limitu długu. Jeżeli politycy nie przegłosują...

Zamknij