RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

KOMUNIKAT!

Na nielegalnej stronie uzurpatorów do władzy absolutnej podszywających się jako RACJA PL, ukazał się taki oto anonimowy komunikat:

„RACJA Polskiej Lewicy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO RACJI PL

Na posiedzeniu w Warszawie, w dniu 7 września br. Zarząd Krajowy RACJI Polskiej Lewicy zgodnie ze swoimi uprawnieniami statutowymi zawiesił Małopolski Zarząd Wojewódzki RACJI PL za podjęcie i prowadzenie działalności sprzecznej z postanowieniami statutu i uchwałami władz partii wyższego szczebla (Kongresu, Rady Krajowej oraz Zarządu Krajowego), jak też szkodzącą wizerunkowi partii.

Od tej chwili Małopolski Zarząd Wojewódzki utracił prawo reprezentowania RACJI Polskiej Lewicy w województwie małopolskim i i wszelkie podejmowane przezeń uchwały, stanowiska i inne czynności w imieniu partii są nielegalne.

Na najbliższym posiedzeniu Rada Krajowa RACJI PL zdecyduje o losach organizacji partyjnej w województwie małopolskim”.

 

Bez podpisu bo żaden z uzurpatorów nie chce być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wprowadzenie w błąd członków, sympatyków i opinii publicznej.


OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że Zarząd Krajowy RACJA PL, nie zwoływał posiedzenia swojego gremium na dzień 07 września 2013 roku, a tym samym nie mógł podejmować żadnych posiadających moc prawną uchwał.

Ryszard Dąbrowski

Jako Przewodniczący RACJA PL mam prawo podejrzewać, że jest to kolejny, niezgodny ze Statutem Partii, a zarazem kryminogenny krok uzurpatorów do przejęcia władzy w strukturach partyjnych w drodze zamachu na statutowe władze RACJA PL, w celu zdyskredytowania Partii na polskiej scenie politycznej, wzorowany na metodach stalinowskich oraz - co daje się w tych metodach odczuć - na kultywowanych przez tychże sprzed lat metodach Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (UBP).

 

Wobec powyższego oświadczam również, że realizując zapisy Statutu RACJA PL, Ustawy o partiach politycznych oraz Konstytucji RP, Małopolski Zarząd Wojewódzki RACJA PL nie utracił żadnego ze statutowych uprawnień do reprezentowania RACJA PL, ani na terenie Województwa Małopolskiego, ani na żadnym innym forum, na którym uznaje swoją obecność za pożądaną dla dobra mieszkańców kraju, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Partii.


Pozostałe działania w sprawie tych kryminogennych zachowań autorów fałszywego oświadczenia pozostawię organom ścigania oraz Sądowi Rejestrowemu.

 

Ryszard Dąbrowski

Przewodniczący RACJA PL.

Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Groźna sekta
Groźna sekta opanowała sądownictwo w Polsce

Sekta twierdzi, że działa jakoby z nakazu i upoważnienia Boga, tyle, że Bóg najprawdopodobniej nic o tym nie wie. Ich...

Zamknij