RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Jak wiara potrafi zaślepić

Sędzia Stefan J. Jaworski będąc Przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, podczas wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., podeptał moje niezbywalne i przyrodzone prawa i moją godność, zapisane w art. 30. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w sposób bezprzykładny i urągający rozumowaniu sędziego. Nakazał on obwodowym komisjom wyborczym sprawować swoje obowiązki pod krzyżem, symbolem wiary rzymskokatolickiej. Sędzia Stefan J. Jaworski zapomniał o tym, że prawa człowieka są niezbywalne, co oznacza, że jednostki nie wolno pozbawić tych praw oraz, że jednostka nie może sama dobrowolnie odstąpić tych praw państwu. Sędzia Stefan J. Jaworski w przeszłości gorliwy i wielki budowniczy ustroju socjalistycznego w ramach sądownictwa podległego przewodniej sile narodu PZPR, której był członkiem, a dzisiaj wierny sługa innej siły przewodniej sprawującej w Polsce władzę, Kościołowi rzymskokatolickiemu, którego stał się misjonarzem i wykorzystując swoje stanowisko narzuca swoją wiarę bezprawnie innym w lokalach wyborczych, prawem kaduka mnie tych praw pozbawił, nakazując mi, jako członkowi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 90 w Krakowie, osobie publicznej i ateiście, wykonywać nałożone przez przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

Katolicy

Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21. poz. 112. z późn. zm.) obowiązki pod krzyżem, symbolem wiary rzymskokatolickiej. Przypominam panu sędziemu Stefanowi J. Jaworskiemu, że prawa człowieka ograniczają każdą władzę i tą sprawowaną przez Stefana J. Jaworskiego również. Ponadto i to, że każda jednostka posiada pewną sferę autonomii, do której nie ma dostępu żadna władza, ta którą sprawował w PKW  sędzia Stefan J. Jaworski również, a na dodatek i to, że przymiotem tych praw jest to, że każda jednostka może się domagać od państwa ochrony jej praw, bez powoływania się na jakiekolwiek inne prawa i ich uzasadniać, bo mają one charakter praw uniwersalnych i podstawowych, które należą do wszystkich ludzi, a w żadnym wypadku do pana sędziego. Ja się domagałem od pana Jaworskiego ich poszanowania, a on, jak u cioci na imieninach, opowiada mi, cyt., że: „Przepisy Kodeksu wyborczego nie odnoszą się do symboli religijnych w lokalach wyborczych, nie dają zatem podstaw prawnych do usuwania z lokali wyborczych, znajdujących się zwykle w szkołach lub innych obiektach użyteczności publicznej, doraźnie wykorzystywanych jako lokale wyborcze symboli religijnych wcześniej umieszczonych w tych lokalach. Symbole te nie stanowią także zakazanych elementów agitacji wyborczej, o której mowa w art. 107 par. 2 Kodeksu wyborczego …”. Pismo ZPOW-703-1256/14 z dnia 14 listopada 2014 r.

Ale krzyżyki na kartach do głosowania kazał wyborcom stawiać, choć żaden przepis Kodeksu wyborczego o krzyżykach nic nie mówi, tylko o znakach „X”. Skoro  sędzia nie wie o tym, że PKW ma prawo podejmować uchwały, w zakresie swoich ustawowych uprawnień (art. 161 par.3.), a w zadaniach PKW wymienionych w art. 160 par. 1. nic się nie mówi, że należy do nich zajmowanie się szkolnymi symbolami religijnymi, to wystrój lokalu wyborczego nie może być podporządkowany regułom obowiązującym w szkołach. Ale kropidło i kadzidło bardzo odmieniło światopogląd Stefana J. Jaworskiego i postąpił właściwie ustępując razem z całym składem z funkcji, które go przerosły. Z taką widzą prawniczą z powodzeniem może czyścić klamki w biskupich pałacach.

Wyrażam nadzieję, że nowy skład PKW będzie respektował obowiązujące prawo w Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanisław Błąkała

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Żydowskie słowa kody
Żydowskie słowa-kody

Najwyższą na świecie władzą jaką można zdobyć jest rządzenie państwem. W żydowskim spisku nie ma nic skomplikowanego, Żydzi chcą sprawować...

Zamknij