RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Instrukcja obsługi wyborów powszechnych

W komentarzach zapytał nas czytelnik Biuletynu RACJA Słowiańska, w jaki sposób mamy zaprowadzić porządek w naszym Państwie i kto ma to zrobić. Porządek musimy zaprowadzić my sami nikt za nas tego nie zrobi, ponieważ daliśmy ciche przyzwolenie na funkcjonowanie systemu niewolniczego. 

Ryszard Dabrowski

Trzeba o tym rozmawiać żeby uświadomić i ośmielić rodzinę do zmiany poglądów wielu ludzi ze strachu przed odwetem i szantażem czy zastraszeniem pozostają bierni, żeby zaczęli o tym rozmawiać i myśleć jak zmienić tą sytuacje trzeba zaangażować znajomych nie wyrażać zgody na gnębienie nas podatkami, grabieżą dóbr narodowych.

Zacząć trzeba od indoktrynacji religijnej zakazać swoim dzieciom uczestniczenia w zajęciach religii nie chodzić do kościoła ani go finansować. Szajka rządzących i Kościół to ta sama grupa tylko w przebraniu współpracująca ze sobą. Nie kupować alkoholu, papierosów, lekarstw ani innych używek, nie pożyczać z żydowskich banków pieniędzy nie oglądać reżimowej telewizji nie kupować gazet. Nie kupować żywność importowanej tylko wyprodukowaną w Polsce przez rodzimych rolników w naturalnych warunkach.

Bojkotować wybory, bo udział w nich i tak nic nie zmieni a daje szajce uwiarygodnienie i możliwość ich fałszowania z wymyślonym poparciem. Domagać się kontroli społecznej nad wydawaniem środków z budżetu. Eliminować żydów i kolaborantów z zajmowanych stanowisk w administracji to 5-ta kolumna syjonistów.

Żyd nie może pełnić żadnych funkcji i niema tu mowy o żadnej dyskryminacji antysemityzmie czy braku tolerancji. Jak im się nie podoba do Izraela. Zdemaskować krypto żydów pracujących na naszą szkodę. Obecna władza jest nielegalna brak kontroli społecznej nad wyborami, łamanie Konstytucji RP. Wybory mają być bezpośrednie a są pośrednie i nie głosuje w nich większość, więc z automatu są nie ważne.
Skoro wybory są nie ważne, żadna instytucja reprezentująca szajkę niema mandatu społecznego i jest ustanowiona przez szajkę i pod jej kontrolą.

To kilka najważniejszych i podstawowych kwestii, żeby reżim odsunąć od władzy. Trzeba mieć świadomość, że wszystkie Urzędy w Polsce zostały ustanowione przez Sowietów i przeszły pod kontrole szajki, więc są w świetle prawa międzynarodowego instytucjami prywatnymi służącymi do grabienia naszego państwa i trzymania pod kontrola populacji na terytorium RP.

Sabotować od wewnątrz Police, Prokuraturę, Sądy, Urzędy Skarbowe i wszelkie inne urzędy podszywające się pod Państwowe żeby nie mogły funkcjonować, grabić,  gnębić i karać naszych rodaków odmawiać wykonywania poleceń. Kolaborantów współpracujących z szajką przestępczą pokazywać palcami i piętnować.

Reszta to fasada, za, którą ukrywa się szajka przestępcza na czele, której stoi grupa około tysiąca osób rodowodem z byłych Sowieckich służb specjalnych mająca pod kontrolą marionetki, które w ich imieniu udają, że rządzą w naszym imieniu. Trzeba przyznać, że doskonale zorganizowany teatr absurdów.

P.S. Jak to trzeba przeprowadzić:

1. Wybrać osoby godne zaufania z każdej ulicy, osiedla, dzielnicy.
2. Przedstawiciele dzielnicy wybierają Zarząd Miasta a ten Prezydenta z
tym protokółem idą do obecnego Prezydenta i z tą chwila przestaje pełnić obowiązki nielegał.

w  przypadku odmowy dobrowolnego złożenia urzędu strajk okupacyjny do skutku.

3. Wybrani Prezydenci miast i Burmistrzowie wybierają Wojewodę a
Wojewodowie Prezydenta Kraju i z tą chwilą ustają rządy szajki przestępczej i              podległych im urzędów.

Uwaga! Wszyscy wybrani w wyborach przejdą obowiązkowy test DNA na obecność haplogrupy R1a1.

Każda struktura tworzy swoją niezbędną, administracje podległą kontroli społecznej Narodowi. Wybrani przedstawiciele Narodu mają służyć nam a nie my im. To zasadnicza różnica pomiędzy systemem Judejskim a Ario-  Słowiańskim. Wszyscy bez wyjątku zostaną poddani weryfikacji i akceptacji nowo wybranych władz.

W przypadku gdyby wybrani nie reprezentowali interesów Narodu zostaną usunięci z urzędów po referendum. Mamy świadomość że jest wiele spraw których trudno na dzień dzisiejszy jest przewidzieć i zostanie rozstrzygniętych w drodze referendum.

Redaktor Naczelny

Ryszard Dąbrowski

RACJA Słowiańska

 

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wazelina różana 01
Opowieść o „Tęczowym Jacku”i waginosceptycznych

Dawno nie pisaliśmy o zapyziałym Poznaniu gdzie zalatuje gó..em a "Tęczowy Jacek" gania z pederastami i lesbami po ulicach zamiast...

Zamknij