RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Festiwal głupoty i nepotyzmu, łamania Konstytucji RP i jej zapisów, próba ukrzyżowania Komendy, walka o krzyże w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu

Podwładni donieśli na swojego komendanta, w anonimowym piśmie policjantów zarzucającym Karolowi Szwalbe, komendantowi miejskiemu policji w Radomiu usuwanie krzyży i namawianie ich, by nie szli w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę szef mazowieckiej policji zwrócił się do niego o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Tymczasem wiadomo już, że część zawartych w piśmie informacji potwierdziła się.

Jak już informowaliśmy w środę do Cezarego Popławskiego, szefa mazowieckiej policji wpłynęło pismo, w którym grupa radomskich policjantów wystąpiła anonimowo o odwołanie komendanta miejskiego policji Karola Szwalbe. Zarzuty – grubiaństwo, usuwanie krzyży ze ścian, namawianie, by nie uczestniczyć w pielgrzymce do Częstochowy.

Policjant

Policja

To, że krzyże były zdejmowane potwierdza ksiądz Gabriel Marciniak, który był blisko związany z radomską komendą a obecnie przebywa na pielgrzymce do Częstochowy. W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” stwierdza on między innymi: „Komendant zdjął krzyż w pierwszym dniu swojego urzędowania. Była to pierwsza czynność, jaką zrobił. Potem nakazał również jego zdjęcie w sekretariacie. Sekretarka jednak tego nie zrobiła, dlatego została przeniesiona na inne stanowisko z tytułu niewypełniania poleceń służbowych. Pod koniec czerwca okazało się, że zginął również krzyż i ikona świętego Michała Archanioła ze świetlicy. Potem komendant polecił zdjęcie krzyży w dwóch komisariatach w Radomiu. W jednym z nich komendant nie wyraził na to zgody, a w drugim krzyż został zdjęty. Faktem jest, że również sugerowano policjantom, by nie szli w pielgrzymce”

Według księdza Marciniaka krzyż zdjęty na komendzie jest niesiony przez jednego z pątników do Częstochowy.

CZY KRZYŻ POWINIEN WISIEĆ ( ….)?

Ksiądz Mirosław Dragiel, kapelan mazowieckiej policji do tej pory nie widział o całej sprawie i z góry zastrzegł, że będzie mógł się szerzej na jej temat wypowiedzieć po zapoznaniu się ze stanowiskiem komendanta Szwalbe. Pytany, czy krzyże powinny wisieć w policyjnych pomieszczeniach odpowiedział:
- Jesteśmy krajem katolickim i krzyż powinny wisieć w pomieszczeniach w miejscach publicznych. Już raz był spór o to wywołany przez Palikota a dotyczący Sejmu i on ten spór przegrał. Jeśli chodzi o krzyże w gabinetach, to w takich przypadkach wszystko powinno zależeć od tych, którzy w nich zasiadają.

WEZWANIE KOMENDANTA

Jak nas poinformowała Alicja Śledziona, rzecznik mazowieckiej policji pomimo tego, że Karol Szwalbe przebywa na urlopie szefa mazowieckie policji zwrócił się do niego, by odniósł się do stawianych mu zarzutów.
- Wiąże się to z emocjami i najlepiej będzie, jeśli sprawa ta zostanie jak najszybciej wyjaśniona – powiedziała nam Alicja Śledziona.

Rzadko piszemy pozytywnie o Policji. Tym razem nasze gratulacje dla komendanta  Karola Szwalbe za wzorowe przestrzeganie Aktów Konstytucji RP oraz Ustaw. Komenda Policji Państwowej nie jest agendą Kościoła rzymskokatolickiego i na jej terenie nie może dochodzić do profanacji świętego znaku Chrześcijan Amen. Sadomasochistyczny znak masoński należy przenieść do kościoła tam jego wyznawcy mogą się przed nim czołgać, skakać, lizać i się radować ze śmierci i cierpień zadawanych za pomocą okrutnego narzędzia zbrodni.

Napisz w komentarzu, a co ty sądzisz: e-mail: ryszard.racjapl@wp.pl

Redakcja: NASZA RACJA”

Źródło: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20130806%2FPOWIAT0206%2F130809347

       Seremet zajmie się insp. Szwalbe?

Treść zawiadomienia przesłana przez posła Tomasza Kaczmarka (PiS) do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta dotycząca uzasadnionego popełnienia przestępstwa przez insp. Karola Szwalbego, komendanta Komendy Miejskiej Policji w Radomiu

 

Warszawa, 8 sierpnia 2013 roku

 

Do
Prokuratora Generalnego
Andrzeja Seremeta

Z A W I A D O M I E N I E

O UZASADNIONYM PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Działając zgodnie z art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego, zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu Karola Szwalbego przestępstw złośliwego naruszania praw podległych mu pracowników i funkcjonariuszy wyznających wiarę katolicką, przekroczenia uprawnień w związku z wydaniem polecenia służbowego usunięcia krzyży z podległych mu jednostek Policji oraz zakazania swoim podwładnym uczestniczenia w pielgrzymce policjantów do Częstochowy, tj. o czyny z art. 194 KK, art. 195 par. 1 KK, art. 196 KK, art. 218 KK, art. 231 KK w związku z art. 32 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1, 2, 5 i 6  Konstytucji RP, art. 1, art. 2 pkt 2 i 3, art. 3 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, art. 183a i  art. 933Kodeksu pracy oraz art. 3 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r.  wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

UZASADNIENIE

W publikacji „Naszego Dziennika” pt. „Komendant wyrzuca krzyże” (Czwartek, 8 sierpnia 2013, Nr 184 (4723)) ujawniono, że Komendant Miejski Policji w Radomiu Karol Szwalbe nakazał usunięcie krzyży ze wszystkich podległych mu jednostek Policji oraz zakazał swoim podwładnym uczestniczenia w pielgrzymce do Częstochowy.

Tym samym osoba, która sprawuje jedno z najwyższych stanowisk w służbie powołanej do ścigania przestępców, sama dopuściła się czynów zabronionych, a to:

  1. Art. 194 KK poprzez ograniczanie swoich podwładnych w przysługujących im prawach ze względu na fakt, iż są katolikami, tj. odebranie im prawa do posiadania w miejscu pracy krzyża i zabronienia im uczestniczenia w pielgrzymce do Częstochowy, za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.
  2. Art. 195 par. 1 KK poprzez złośliwe przeszkadzanie podległym mu policjantom w organizacji pielgrzymki do Częstochowy, za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.
  3. Art. 196 KK poprzez obrażanie uczuć religijnych podległych mu policjantów, stwierdzając, iż katolicki krzyż nie ma prawa wisieć w pomieszczeniach służbowych, za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.
  4. Art. 218 KK w związku z naruszeniem  art. 32 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1, 2, 5 i 6  Konstytucji RP, art. 1, art. 2 pkt 2 i 3, art. 3 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, art. 183a i  art. 933 Kodeksu pracy oraz art. 3 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r.  o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania poprzez złośliwe naruszanie praw podległych mu pracowników i funkcjonariuszy Policji, poprzez odebranie im prawa do posiadania w miejscu pracy symbolu krzyża oraz zakazania im uczestnictwa w pielgrzymce do Częstochowy, za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Art. 231 KK w związku z naruszeniem  art. 32 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1, 2, 5 i 6  Konstytucji RP, art. 1, art. 2 pkt 2 i 3, art. 3 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, art. 183a i  art. 933 Kodeksu pracy oraz art. 3 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. owdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania poprzez niedopełnienie obowiązku przestrzegania ww. przepisów i nieograniczania i niedyskryminowania swoich podwładnych ze względu na fakt, iż są katolikami, oraz doprowadzenie podejmowanie działań bez podstawy prawnej, tj. w wyniku przekroczenia posiadanych uprawnień, a polegających na nakazaniu usunięcia krzyży z podległych mu jednostek policji oraz zakazania podwładnym uczestniczenia w pielgrzymce do Częstochowy.

Źródło: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/50301,komendant-wyrzuca-           krzyze.html

Mając powyższe na względzie, wnoszę o:

  1. Ściganie i ukaranie sprawcy opisanych wyżej przestępstw Karola Szwalbego.
  2. Nadanie statusu pokrzywdzonych wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji wyznania katolickiego.
  3. Poinformowanie mnie o sposobie zakończenia postępowania w niniejszej sprawie.

Z poważaniem

 Tomasz Kaczmarek

 Poseł na Sejm RP

TAGS:  
Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
David Duke Ksiazka
Chazarska (Żydowska) Supremacja

Wyznawcy Talmudu o podwójnej dwulicowej moralności z indoktrynowani przez Bractwo Babilońskie, każące im wierzyć że to ich niewidzialny Bóg wybrał...

Zamknij