RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Fałszywy obraz islamu. Demaskuję fakty pomijane w dyskusjach

Zapraszam do przeczytania kilku ważnych argumentów o muzułmanach, islamie i koranie, pomijanych w oficjalnej debacie publicznej. Oficjalnie islam przedstawiany jest jako „religia pokoju”, i przytaczane są wersety z koranu głoszące miłość, pokój, tolerancję.

Hakim i jego dwunastoletnia żona

Jednak nie mówi się otwarcie tego, iż te wersety zwyczajnie przestały obowiązywać. W islamie bowiem panuje tzw. „nauka o unieważnieniu w koranie”. Wersety o miłości, pokoju i tolerancji, powstawały podczas pobytu Mahometa w Mekce, zaś wersety radykalne, głoszące potrzebę podboju świata i masowych mordów, powstał po ucieczce do Medyny. Stąd się bierze „nauka o unieważnieniu”, bo każda religia musi mieć jasny i konkretny obraz świata.

Islam jest religią która:
-dąży do podboju absolutnie całej Ziemi, to podstawa tej religii;
-dąży do stworzenia „narodu muzułmańskiego” czyli narodu ponad podziałami etnicznymi;
-co innego mówi Europejczykom i Amerykanom, a co innego po cichu wie i uprawia;

Zdaję sobie sprawę, że ezoteryczne idee Ziemi jako jednej ludzkiej wspólnoty, idee braterstwa ponad podziałami są piękne i wzniosłe. Jednak powinniśmy jako ezoterycy mieć tę świadomość, że jest też ta druga strona. Co by było, gdyby nie było ograniczeń we wpuszczaniu muzułmanów do Europy i gdyby oni przejęli władzę? Czy myślicie, że oni pozwolili by nam medytować, rozwijać się duchowo, głosić modne, ale nieco populistyczne hasła jednej ludzkiej wspólnoty? Czy może by nas zmusili do przyjęcia ich religii lub wyrżnęli w pień?

Swięty Koran

To jest właśnie to ezoteryczne rozdarcie. Gdyby nie żołnierz na poligonie i w koszarach, gdyby nie strażnik graniczny na rogatkach, gdyby nie policjant na ulicach miast, gdyby nie strażnik w więzieniu – świat byłby dżunglą na której panowałby nieustający mord i rzeź. Nikt duchowo w takich warunkach by się nie rozwinął. Panowałaby zwierzęca walka wszystkich ze wszystkimi o przetrwanie, żywność, wodę, terytorium, władzę. Dziękuj więc nie tylko duchowym guru. Ale także: służbom mundurowym, armii, służbom specjalnym. Za to, że zamiast walczyć z karabinem w ręku z islamskimi gangami o żywność, zamiast siedzieć w zamknięciu w domu, możesz medytować, iść do sklepu ezoterycznego, na spacer do lasu, ugotować sobie wegetariański posiłek.

Wstęp: Jarek Kefir

P.S. Dla wytrwałych kilka wersetów z Koranu dla pokrzepienia serc pyskaczy tych którzy nie czytali Koranu a zajmują się jego propagowaniem. To ludobójcza religia, która powinna być prawnie zakazana w naszym kraju z uwagi na konflikt z naszą Konstytucja RP i KK.

Łupy – Al-Anfal W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego 1 Zapytują cię o łupy. Powiedz: „Łupy należą do Boga i Posłańca. Przeto bójcie się Boga i ustanówcie zgodę między wami! Słuchajcie Boga i Jego Posłańca, jeśli jesteście wierzącymi!” 2 Wierzącymi są tylko: ci, których serca drżą z przerażenia, kiedy wspomina się Boga; ci, których wiara się powiększa, kiedy są im recytowane Jego znaki – oni ufają swojemu Panu – 3 ci, którzy odprawiają modlitwę; ci, którzy rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy 4 – tacy są naprawdę wierzącymi! – Dla nich są przygotowane stopnie u ich Pana i przebaczenie, i szlachetne zaopatrzenie. 5 I tak wyprowadził ciebie twój Pan z twojego domu w imię prawdy, choć część wierzących jej się sprzeciwiła; 6 dyskutowali z tobą na temat prawdy, chociaż ona stała się już jasna, jak gdyby byli popędzani ku śmierci dla nich widocznej . 7 I kiedy obiecał wam Bóg, iż jeden z dwóch oddziałów wam się podda, pragnęliście, aby to był ten, który nie był uzbrojony. Lecz Bóg chciał utwierdzić prawdę przez Swoje słowa i zniszczyć niewiernych do ostatniego, 8 tak żeby utwierdzić prawdę, a zniweczyć fałsz, chociażby to było nienawistne dla grzeszników. 9 Kiedy błagaliście waszego Pana o pomoc, On wysłuchał was: „Ja was wspomogę tysiącem aniołów idących jedni za drugimi.” 10 Bóg uczynił to jedynie radosną wieścią, aby uspokoić przez to wasze serca. Pomoc jest tylko od Boga. Zaprawdę, Bóg jest potężny, mądry! 11 Oto On okrył was sennością – zabezpieczeniem pochodzącym od Niego – i spuścił na was z nieba wodę, aby was nią oczyścić i usunąć z was brud szatana, umocnić wasze serca i utwierdzić przez to wasze stopy. 12 Twój Pan objawił aniołom: „Oto Ja jestem z wami! Umocnijcie więc tych, którzy wierzą! Ja wrzucę strach w serca niewiernych. Bijcie ich więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach!” 13 Dlatego, że oni oddzielili się od Boga i Jego Posłańca. A kto oddziela się od Boga i Jego Posłańca… zaprawdę, Bóg jest straszny w karaniu! 14 To jest dla was! Zakosztujcie więc tego! albowiem niewiernych czeka kara ognia! 15 O wy, którzy wierzycie! Kiedy spotkacie niewiernych, posuwających się w marszu, to nie odwracajcie się do nich plecami! 16 A kto tego dnia odwróci się do nich plecami – jeśli nie czyni tego powracając do bitwy albo przyłączając się do oddziału – to ten ściągnie na siebie gniew Boga

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gaj dębowy
WYNOCHA Z NASZEJ ZIEMI I GAJÓW DĘBOWYCH!

Publikowany po raz pierwszy, choć użyłem w nim kilka paragrafów z innego artykułu „Słowiański Polak czy polski katolik?” opublikowanego w...

Zamknij