RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Archiwum dla: Październik, 2015
Ręce boga

W tym artykule zawarte są niepodważalne dowody na to, że język polski/słowiański jest źródłem dla łaciny, greki i germańskiego/angielskiego. Naókofcy palą głupa i żeby zatrzeć ślady wymyślili język praindoeuropejski  kształcą kolejne pokolenia studentów wmawiając im ciemnotę. Tak żydłactwo obsiadło profesury i dziekanaty prowadzi wywrotową krecią robotę wespół z pożytecznymi idiotami mającymi tytuły profesorów i doktorów. [...]

Czytaj całość...
 
Judaizacja Polski

 Żydzi praktycznie opanowali już wszystkie instytucje państwa Polskiego, rząd, partie polityczne, media, sądownictwo, system finansowy i monetarny, przemysł i ekonomię. Dzięki temu mogą przystąpić do następnego etapu swojego planu, czyli zniewolenia  eliminacji i eksterminacji Polaków z ich ziemi. Ogłupieni żydłackim mendiami zbrodniczą religią nasi rodacy ze strachu i panicznym lękiem przed Kościołem rzymsko kapitalistycznym wobec [...]

Czytaj całość...
 
rc499ce-boga

Profesor Andrzej Piskozub w zakończeniu swojej książki “Czasoprzestrzeń cywilizacyjna”, mówi rzecz interesującą: “Dopiero nadchodząca cywilizacja postindustrialna stwarza warunki dla realizacji słowiańskiej myśli dziejowej; brak zmysłu państwowego, piętnowany od ponad tysiąclecia jako organiczna wada Słowian, staje się cnotą w nowych warunkach więzi społecznej, kiedy nie odgórna przemoc władzy, lecz oddolne, samorządne jej formowanie stawać się poczyna [...]

Czytaj całość...