RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Archiwum dla: Lipiec, 2012

W dniu 04.08.2012 wielka manifestacja pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 lipca 2012 roku mija 19 rocznica podpisania haniebnego dla Polski KONKORDATU Umowa ta nałożyła na Rzeczpospolitą Polską szereg obowiązków, a jej wykonanie powoduje obciążenie budżetu (około 13 mld zł. rocznie).Strona kościelna zagwarantowała sobie wiele przywilejów, których nie [...]

Czytaj całość...
 
Apostazja Flaga01

Niegodne człowieczeństwa, wielokrotne przestępcze zachowania urzędników pana Boga (nazywających siebie kapłanami), powodują nie tylko brak zaufania wiernych do Kościoła, ale coraz częściej też wystąpienie z tej zbrodniczej wspólnoty… Nie pierwszym i nie ostatnim przykładem jest pan Stanisław Błąkała z krakowskiej organizacji partyjnej – Racja Polskiej Lewicy, który w dniu 19 lipca br., u wrót klasztoru [...]

Czytaj całość...
 
bad

Katowiccy radni uchwalili, że lekcje religii w przedszkolach będą płatne. – No i doczekaliśmy się! Gdyby katecheza, jak dawniej, organizowana była w przykościelnych salkach, nikt nie wpadłby na tak absurdalny pomysł – mówią rodzice. Przedszkolaki miały płacić 2,68 zł za lekcję religii.

Czytaj całość...
 
wybory_logo

18 lipca br., w wadowickiej siedzibie Racji Polskiej Lewicy, odbyło się kolejne robocze spotkanie władz Racji PL z przedstawicielami Ruch Palikota z Okręgu Wyborczego nr 12. W spotkaniu obok Przewodniczącego Racji Polskiej Lewicy – Ryszarda Dąbrowskiego oraz posła na Sejm RP z Ruchu Palikota – Łukasza Gibały, uczestniczyli przedstawiciele obydwu partii z Wadowic, Oświęcimia, Chrzanowa [...]

Czytaj całość...
 
22-lipca

Manifest Lipcowy, Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego został ogłoszony w Chełmie Lubelskim 22.07.1944, jako pierwszy oficjalny dokument, akt polityczny i prawny, ustalający podstawy nowego ustroju państwowego. Skierowany był do wszystkich Polaków w kraju i za granicą. Wzywał do walki o ostateczne rozgromienie Niemiec hitlerowskich. Głosił powrót Polski na ziemie piastowskie oraz regulował zasadę etnograficznego ustalenia [...]

Czytaj całość...